Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Fem kenyanska kvinnor från fackklubben på Kenya Nut Factory står och spänner sina armmuskler.
We can do it! Fr. vänster: Jane Wanyoike, Helen Adhiambo, Margaret Njeri, Regina Mia och Felista Mwihaki är några av de fackliga kvinnorna på Kenya Nut Factory som visar att kvinnor kan förändra.
Foto: Anna Nylander

Kvinnor i facket skapar kollektivavtal för jämställdhet

2019-04-16

På Kenya Nut Company i staden Thika nordöst om Nairobi, är tio av tolv fackligt förtroendevalda kvinnor.  Sexuella trakasserier har upphört helt, föräldraledigheten är reglerad och även säsongsanställda, varav majoriteten är kvinnor, täcks av kollektivavtalet.
– Nu är vi inte längre oroliga för att förlora jobbet när vi blir gravida, säger Hellen Adhiambo, medlem i nötfabrikens fackförbund KUCFAW.

Fackklubben på Kenya Nut Company är en av många som deltagit i projektet ”Promote women's participation in their unions Africa”, som drivs av Kommunal, Livs, HRF och det globala facket för arbetstagare inom livsmedel och lantbruk, IUF, i samarbete med Union to Union.

Projektet, som omfattar fackförbund i 16 afrikanska länder, syftar till att stärka kvinnorna inom facken och medvetandegöra män om kvinnors särskilda arbetsrelaterade problem. Målet är att fler kvinnor ska ha bra anställningsvillkor, en lön som går att leva på och en arbetsmiljö utan sexuellt våld och sexuella trakasserier.

Kvinnorna på fackklubben Kenya Nut factory har sett till att de redan är en bra bit på väg.

Workshop ledde till föräldraledighet

För några år sedan, 2015, arrangerade KUCFAW, Kenya Union of Commercial, Food and Allied Workers, en workshop på Kenya Nut Company som del av projektet.

Strax innan hade en ny progressiv lag om föräldraledighet införts i Kenya. Lagen slog fast att alla arbetande kvinnor skulle ha rätt till tre månaders föräldraledighet och alla män till två veckor.

– Men att det står i lagen betyder inte att arbetsgivarna automatiskt följer lagen, säger Rebecca Muthoki, anställd på KUCFAW och en av tre nationella samordnare för projektet. För att vara säker på att det sker behöver det också regleras i kollektivavtalet, och för att det ska ske måste arbetstagarna känna till lagarna.

Till vänster: Justuse Orora, fackklubbens ordförande och Rebecca Muthoki, nationell samodnare för jämställdhetsprojektet på KUCFAW. Till höger: Hellen Adhiambo medlem i KUCFAW som jobbar på fabriken.

Resultatet av workshopen på Kenya Nut Factory blev att frågan om föräldraledighet togs in i kollektivavtalsförhandlingarna. Fackklubben lyckades dessutom se till att det bara var arbetsdagar som skulle räknas in i de tre månadernas föräldraledighet, inte helgdagarna, vilket förlänger perioden betydligt. Hellen Adhiambo, medlem i KUCFAW och som jobbar på fabriken, är stolt över framgången:

– Före vår workshop kunde situationen vara svår när vi blev gravida. Till exempel riskerade man att bli hemskickad ett helt år utan lön eller så förlorade man sitt jobb. Men nu får vi kvinnor tre månaders föräldraledigt med full lön och sedan kan vi komma tillbaka och jobba. Om jag får ett till barn är det samma sak. Som arbetstagare är jag tacksam och nu är ingen av oss längre rädd för att bli gravid.

Justuse Orora har jobbat på företaget i 20 år och är ordförande i fackklubben. Han är också väldigt glad åt förändringarna.

– Det är ett privilegium som vi har fått i och med förhandlingen. Tidigare fick vi män inte någon föräldraledighet. Men nu kan jag under två veckor hjälpa min fru att tvätta kläder och laga mat åt henne när hon precis fött barn. Jag har möjligheten att få leka med mitt nyfödda barn och kan tidigt skapa en närmare relation.  

”Nu har vi inga sexuella trakasserier”

En annan fråga som diskuterades på workshoppen var sexuella trakasserier. Det är ett tema som är viktigt i projektets alla 16 länder, eftersom mäns våld mot kvinnor är ett omfattande, samhälleligt problem och underrapporteringen är stor. Få känner till sina rättigheter eller vet hur de ska gå tillväga när de har blivit utsatta, inte minst när övergreppen sker på arbetsplatsen eller på väg till och från jobbet.

De anställda som Union to Union har pratat med på Kenya Nut Company berättar att diskussionerna kring sexuella trakasserier verkligen har gett effekt. I dialog med fackklubben har företaget skapat ett regelverk för hur arbetsplatsen hanterar fall av trakasserier och de anställda vittnar om att det inte är ett problem längre.

På en arbetsplats där två tredjedelar av de anställda är kvinnor är det en viktig seger.

– Det har hänt mycket under de senaste åren, säger Felista Mwihaki som är fackligt ombud på nötfarmen. Nu känner vi till våra rättigheter. Vi har lärt oss att kvinnor inte ska acceptera trakasserier på jobbet. Och om det sker ska vi rapportera till våra fackliga representanter och arbetsledningen. Men efter workshoppen skulle jag säga att ingen har blivit trakasserad.

 en bild på en kvinna, Felista Mwihaki som är fackligt ombud på Kenya Nut CompanyTill vänster: Hellen och Benchis jobbar på fabriken, där majoriteten är kvinnor. Efter att fackklubben fört dialog med företaget har man skapat ett regelverk för hur arbetsplatsen hanterar fall av trakasserier. Till höger: Felista Mwihaki som är fackligt ombud och jobbar på nötfarmen vittnar om att sexuella trakasserier upphört helt.

Kollektivavtalet även för säsongsanställda

Slutligen är ytterligare en viktig framgång på Kenya Nut Company att kollektivavtalet nu även reglerar arbetsvillkoren för säsongsarbetare, som framförallt jobbar i skördetider. Majoriteten är kvinnor.

Arbetslösheten är hög i Kenya och det är vanligt att de som tar säsongsjobb i jordbrukssektorn helt saknar anställningsavtal och utnyttjas. Väldigt få tillfälligt anställda är fackligt anslutna och därför drivs sällan deras frågor av facken.

Men i och med att de otrygga anställningarna för säsongsarbetande kvinnor är en jämställdhetsfråga var det också ett tema som togs upp under workshoppen på Kenya Nut Company 2015. Efter detta tog fackklubben beslut om att driva även säsongsarbetarnas intressen i kollektivavtalet. Nu täcks de av samma förmåner som de fast anställda och de har en säkrad löneutveckling om de fortsätter jobba för företaget under flera säsonger. Det tjänar även företaget på, då de slipper lära upp ny personal.

Kvinnors prioriterade frågor ingår allt oftare i kollektivavtalen

Kvinnorna på Kenya Nut Company är ett tydligt och talande exempel på hur fackens satsningar på jämställdhet internt ger effekt för ett jämställt arbetsliv och kvinnors möjlighet att försörja sig. Det gör skillnad för individer, men även hela samhället.

Ännu mer hoppfullt att tänka på är att Kenya Nut Company endast är en av alla de arbetsplatser som det stora projektet i 16 länder når ut till. Kvinnors rättigheter och deras prioriterade frågor ingår allt oftare i kollektivavtalen i alla projektländer.

I exemplet Kenya har IUF tre medlemsorganisationer och alla är involverade i projektet och arbetar aktivt med jämställdhet på olika sätt. Men goda arbetssätt sprids dessutom utanför landets gränser.

– När projektets jämställdhetskoordinatörer från alla 16 länder träffas och delar med sig av sina utmaningar och lyckade exempel så lär de av varandra, förklarar Adwoa Sakyi som bor i Uganda och är IUF:s koordinatör för projektet på kontinentnivå, och fortsätter:

– Kvinnorna tar sedan med sig lärdomar från andra till sina respektive länder och testar dem i deras specifika kontext. Med stöd från projektet så sprids därmed bra strategier för jämställdhet i arbetslivet över hela kontinenten.

 

De nationella samordnarna spelar en viktig roll för att föra jämställdhetsarbetet framåt. De har både örat mot marken för att höra vilka problem medlemmarna upplever och tar inspiration från andra länders fackliga jämställdhetsarbete genom det regionala solidaritetsnätverket. Här är de nationella samordnarna i Kenya. Från vänster: Miriam Wanyama (nationell samordnare KUSPW, sockerplantage) Adwoa Sakyi (regional koordinatör jämställdhet IUF Afrika) Janet Mwamburi (nationell samordnare KUDHEIHA hotellsektorn) och Rebecca Muthoki, (nationell samordnare KUCFAW, livsmedelsarbetare)

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.