Anna NylanderApantree Charoensaks historia är chockerande, men hon är långt ifrån ensam.

”Tack vare solidariteten har jag haft kraft att fortsätta kämpa”

När Apantree Charoensak startade en fackförening blev hon uppsagd. Först efter sex års rättvist och trakasserier från arbetsgivaren fick klubben på snabbmatskedjan KFC i Thailand äntligen ett kollektivavtal.
– Tack vare stödet från kollegor och den internationella, fackliga solidariteten har jag haft kraft att fortsätta, säger Apantree Charoensak. Hennes fackförbund är del av ett Union to Union-stöttat projekt som svenska Hotell- och restaurangfacket och globala restaurangfacket IUF driver.

Apantree Charoensak har fått utstå mycket i kampen för bättre arbetsvillkor. Som en av mellancheferna på Yum! Thailand, som driver Kentucky Fried Chicken-restauranger, hade hon ansvar för runt 1 000 anställda, och noterade att villkoren och arbetsmiljön ständigt försämrades för personalen. Tillsammans med ett par kollegor bestämde hon att starta en fackförening.

– I början fick vi värva medlemmar i smyg, vi kände till riskerna med fackligt engagemang, berättar Apantree. 

Globalt stöd viktigt

I dag har fackföreningen på Yum! Thailand efter sex år lyckats organisera 33 procent av de anställda på KFC:s sammanlagt 500 restauranger. I kollektivavtalet, som är i det närmaste unikt i militärdiktaturen Thailand, ingår rätten till 23 betalda mål mat om året för de anställda, ett pensionsprogram och ekonomisk ersättning till motorcykelbuden för reparationer. Kravet på arbetskläder och lunch varje dag fick nej.

Men kanske viktigast av allt – kollektivavtalet erkänner fackliga rättigheter, liksom rätten till facklig representation vid varningar och tvister och fackligt arbete under arbetstid. Det globala facket IUF har hyllat fackföreningarna Cooks & Servers Workers' Union och Cuisine and Service Workers' Union för framgångarna.

Men trots genomslaget med kollektivavtalet har Apantree Charoensak en svår situation, vilket inte är förvånande: föreningsfriheten och de fackliga rättigheterna är mycket begränsade i Thailand. När fackföreningen på KFC hade registrerats 2011 blev hon och två kolleger uppsagda och företagsledningen trakasserade de fackanslutna. Många var rädda, men Apantree Charoensak gav inte upp.

– När jag gick till domstol uppmärksammade det globala restaurangfacket IUF vårt fall i en internationell kampanj. Det betydde jättemycket.

Vägrar ge upp

De tre fackanslutna kollegerna fick till slut rätt och blev återanställda. Men väl tillbaka på jobbet fortsatte trakasserierna.

– Arbetsgivaren har gjort allt möjligt, som att kameraövervaka mitt kontor. Jag hade tre kameror runt mitt skrivbord! Jag har också placerats långt bort från kollegorna och fått sitta helt avskärmad i en annan del av byggnaden.

Företaget Yum Restaurants International har nu också överklagat domstolens beslut att de tre fackanslutna skulle få tillbaka sina jobb. Apantree Charoensaks kolleger har gett upp och slutat, efter ekonomisk förlikning med arbetsgivaren. Själv har hon för andra gången blivit uppsagd och har fått ett erbjudande om en stor summa pengar, för att hon ska dra tillbaka sin anmälan och sluta engagera sig fackligt.

Men hon vägrar.

Idag är Apantree Charoensaks framtid oviss, men kampviljan är fortsatt stark. Hon är fortsatt ordförande i fackföreningen på Yum! Thailand, som är del av ett Union to Union-stöttat projekt som drivs av svenska Hotell- och restaurangfacket HRF samt globala restaurangfacket IUF. Dessutom arbetar hon på fackförbundet TEAM, en del av det globala industrifacket IndustriAll och som samarbetar med IFMetall, med stöd av Union to Union.

Visst hopp om framtiden

När hon ska kommentera framtiden i Thailand är Apantree Charoensak ändå rätt hoppfull. Det fackliga arbetet fortsätter, med utbildningar och satsningar på organisering och medlemsvärvning – och dessutom finns ett nybildat parti, med rötter i fackföreningsrörelsen.

– Thailändare har det svårt, människor är mycket missnöjda med nya lagar som gör det ännu sämre och många vill organisera sig fackligt, men de som vågar blir ofta uppsagda, säger hon och fortsätter:

– Jag får kraft från kollegor och fackliga kamrater och fortsätter kämpa för våra 2 000 fackmedlemmars skull. Om vi inte gör det, blir det aldrig bättre.

 

FAKTA THAILAND

Militärdiktaturen Thailand fortsätter att få hård kritik i världsfacket ITUC:s årliga granskning av arbetstagares och fackligt aktivas situation, Global Rights Index. På en skala från 1 (bäst) till 5 (sämst) hamnar Thailand 2018 återigen på 4, på grund av ”systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna”.

Fackförbunden i Thailand är svaga, bara 1,4 procent av arbetskraften är organiserad. Det fackliga arbetet försvåras av krångliga regler och repressalier. Ett av många krav är att Arbetsmarknadsministeriet ska godkänna nybildade fackföreningar, som måste ha minst två tredjedelar av de anställda för att få förhandla med arbetsgivaren (fackföreningen på KFC har lyckats kämpa sig till ett undantag). Thailand följer inte FN-organet ILO:s kärnkonventioner och har tillskillnad från grannländerna inte ratificerat konvention 87, ”föreningsfrihet och organisationsrätt”.

Läs mer om den fackliga situationen i Thailand här: Facket i världen Thailand.

Text: Anna Nylander