Hoppa till huvudinnehåll
Bild

Sverige ratificerar konvention om hushållsanställdas rättigheter?

2018-06-26

Regeringen har föreslagit att Sverige ska ratificera ILOs konvention 189 för hushållsanställdas rättigheter. Ett välkommet förslag, som både ger bättre villkor för hushållsanställda i Sverige och som skickar en signal till andra länder att göra detsamma.

Union to Union har både med nyheter, krönikor och debattartiklar uppmanat Sveriges regering att ratificera konvention 189, som behandlar hushållsanställdas rättigheter. Senast lyftes det i samband med årets Barometer som släpps via Concord, en samarbetsplattform för organisationer som verkar för att påverka Sveriges och EU-utvecklingspolitik

- Att regeringen nu föreslår i en lagrådsremiss att om att ratificera ILO:s konvention om hushållsanställdas rättigheter är ett viktigt steg i rätt riktning för att förbättra villkoren för världens 67 miljoner arbetstagare. Givetvis för att en ratificering kan underlätta för personer som arbetar i Sverige att få starkare avtal, men kanske framförallt för att det skickar en betydande signal till stater och arbetsgivare också i låg- och medelinkomstländer, som systematiskt utnyttjar framförallt kvinnor i inom hushållssektorn, säger Ruben Wågman, Union to Union.

En utsatt grupp
På grund av att hushållsanställda arbetar hemma hos sina arbetsgivare, och dessutom ofta ensamma, är de en särskilt utsatt grupp. Deras arbetsförhållanden gör det svårt att gemensamt driva frågor för att förbättra villkoren.
 
- Hushållsanställda saknar ofta grundläggande rättigheter, som möjlighet att gå med i fackföreningar och skyddslagstiftning. Inte sällan förekommer också sexuella trakasserier och våld i deras arbetsliv. För dessa kan en ratificering ge ett ökat skydd, exempelvis stärka deras tillgång till information och möjlighet att påverka sin arbetssituation, säger Heidi Lampinen, Union to Union.

Regeringens förslag skulle innebära att arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att informera sina anställda om sina anställningsvillkor, även skriftligt. Det innebär också i praktiken en större möjlighet att påverka sina anställningsvillkor som grupp. 

 

Urval av tidigare artiklar om ILOs konvention 189:
Sverige måste göra mer för att nå sina hållbarhetsmål
'Också i Sverige existerar tvångsarbete'
"Vi vann vägen till vår frihet"
Att organisera i hemindustrin

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.