Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Anteckningsblock och Global Deal-broschyr
Foto: Foto: Susanne Hedberg

Social dialog i fokus på Global Deal-mötet i Paris

2020-02-06

”Att uppnå hållbarhetsmålen är avhängigt att näringslivet samspelar med staterna. Global Deal behöver därför gå från en sammananslutning av de som vill till en rörelse av fler.” Med de orden öppnade ILO:s generalsekreterare Guy Ryder Global Deal-konferensen: Social Dialogue for a Better Future of Work. 

International Labour Organizations ordförande Guy Ryder fortsatte med att påpeka vikten av social dialog och kollektivavtal samt att detta är något som ligger inbäddat i hela idén bakom Global Deal.

Global Deal skapades 2016 på initiativ av Stefan Löfven. Därefter har ett hundratal stater, företag, fackförbund och frivilligorganisationer anslutit sig utifrån övertygelsen att social dialog, hållbara leverantörskedjor samt kollektivavtal är förutsättningar för att möta utmaningar på dagens och morgondagens arbetsmarknad liksom att uppnå hållbarhetsmålen. Konferensen arrangerades för att stämma av de åtaganden som parterna har åtagit sig liksom att blicka framåt och hålla uppe tempot. Vikten av att bibehålla men även öka tempo var något som utrikeshandelsminister Anna Hallberg tydligt poängterade i sitt anförande.

Stefan Löfven betonade i sitt anförande att Global Deal är en vinna – vinna – vinna lösning, i den mening att initiativet gagnar såväl företag, fack som det kringliggande samhället. Löfven exemplifierade även frukten av social dialog genom att ta upp samarbetet mellan Unionen och Systembolaget i syfte skapa goda arbetsförhållande för arbetare i Sydafrikas vinproduktion samt få till stånd hållbara leverantörskedjor. 

Foto ovan från OECD/Global deal.

Sofia Östmark från Union to Union medverkade i en panel om hur arbetares rättigheter kan tillvaratas genom social dialog och rättvis handel. En mycket stor utmaning då över hälften av jordens befolkning arbetar inom den informella sektorn samt att den fackliga organisationsgraden kraftigt minskat under de senaste 40 åren. Detta faktum ställer krav på facken att såväl arbeta i social dialog med arbetsmarknadens parter som med flera andra aktörer i syfte att få till stund en hållbar arbetsmarknad.

Östmark betonade samtidigt att det vi behöver vara noga med begreppen. Social dialog sker mellan aktörerna på arbetsmarknaden - i annat fall är det en multilateral dialog. Detta bekräftades av övriga panelister, bland annat Jose Maria Vera från Oxfam och Peter McAllister från Ethical Trading Initiative(ETI)

Peter McAllister deltog även i ett möte dagen innan konferensen, då det nybildade ETI-Sverige träffade sina syskon: ETI-Norge, Danmark och Storbritannien i syfte att dela erfarenheter och samplanera. Läs mer om ETI-Sverige.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.