Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto på Jenny Grensman.

Jenny Grensman.

Foto: Stefan Nilsson

Ingenjörer bygger facklig verksamhet från grunden

2022-12-06

Arbetsmarknaden för ingenjörer är internationell. Men arbetsvillkoren skiljer sig mycket mellan olika delar av världen, även inom samma företagskoncern. Därför jobbar Sveriges Ingenjörer med att organisera och stärka facken inom Ericsson globalt.

Facket kan inte bara jobba nationellt, när arbetsmarknaden är global. För Sveriges Ingenjörer innebär det att förbundet vill vara med och utveckla arbetsvillkoren för ingenjörer, även i resten av världen.

– Här i Sverige har vi till exempel ofta bra samverkan mellan fack och företagsledning. Men om vi inte ser till att jobba för att anställda i andra länder också får bra facklig verksamhet, då finns det risk att även våra villkor försämras, säger Jenny Grensman, internationell sekreterare på Sveriges Ingenjörer.

Hon lyfter även en annan aspekt:

–  Facklig verksamhet och bra arbetsvillkor är också viktiga för företagets hållbarhet och lönsamhet. Därför är det angeläget att arbeta globalt med att bygga facklig verksamhet

Bygger fack från grunden

Den svenska telekomjätten Ericsson är ett av de företag som verkar och har anställda i alla världsdelar – men det är inte överallt som det finns en fungerande facklig verksamhet. Därför jobbar Sveriges Ingenjörer tillsammans med Unionen och Seko för att stötta facken i andra delar av koncernen. Det handlar både om att stärka och utbilda fackligt aktiva och att organisera och bygga facklig verksamhet från grunden.

Projektet startade 2017, finansieras av Sida genom Union to Union, och det är de globala fackliga federationerna UNI och IndustriAll som driver den största delen av verksamheten. De har samarbetspartner både regionalt, i exempelvis Afrika och Asien, och lokalt i olika länder där Ericsson är etablerat.

Genom att stötta anställda som vill organisera sig och bilda fackklubbar får man i gång den lokala fackliga verksamheten.

– Sedan får de kontakt med andra fack inom Ericssonkoncernen genom ett stort internationellt nätverk. Där ingår vi och de andra svenska facken, säger Jenny Grensman.

Nätverk leder till bättre dialog

På nätverksträffarna delar man information om vad som händer inom koncernen globalt.
– Det går exempelvis att ta upp problem som kanske finns i något land och få synpunkter på vad som kan göras. Det är väldigt intressant och bra.   

Sedan projektet drog i gång för snart fem år sedan har det bland annat bidragit till att det har startats ett fack inom Ericsson i Malaysia. Det har också bildats regionala nätverk för Ericssonanställda i Afrika och Asien.

– Allt det här leder till en ökad dialog. Både mellan fackligt aktiva inom Ericsson i olika länder, regionalt och globalt, men också mellan facken och ledningen som är inbjudna till nätverksträffarna. På det här sättet sprids information som kanske inte hade kommit fram annars, säger Jenny Grensman.

Om Sveriges Ingenjörer:

  • Ett fack- och intresseförbund med drygt 160 000 medlemmar.
  • Organiserar högskoleutbildade ingenjörer.
  • Är det största förbundet inom Saco.
  • Ingår i de globala fackliga federationerna UNI och IndustriAll.
  • Driver projekt tillsammans med svenska Unionen och Seko och globala UNI och IndustriAll med fokus på att bygga facklig styrka inom Ericsson i bland annat Malaysia, Indien, Kenya och flera andra länder i Afrika och Asien.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.