Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Maria Nyberg. Foto: Susanne Hedberg

Över 600 fack drabbas när Sida river upp avtal

2024-04-05

Från 1 januari 2025 har Union to Union inget avtal med Sida och mer än 600 fackförbund i runt om i världen som driver fleråriga projekt vet inte om de kan fortsätta sitt arbete nästa år.

För ett år sedan tecknade Union to Union ett avtal med Sida för att under fem år stötta fackförbund i 64 länder i deras arbete för att ge fler människor möjlighet att nyttja sina fackliga rättigheter. Avtalet som skulle ha löpt i ytterligare fyra år rivs nu upp av Sida.  Finansieringen av 60 projekt med över 600 lokala partners, som i många länder bedriver ett riskfyllt arbete, kommer att avslutas redan den sista december 2024.

Att Sida river upp alla avtal med civilsamhället innebär att hundratals fackföreningar runt om i världen abrupt blir av med inte bara sin finansiering utan det nätverk som gett dem skydd, kunskap och mod att kräva sina rättigheter. Nu lämnas de vind för våg, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på Union to Union.

Formellt besked dröjer

Det var på ett möte den 15 mars som Sida oannonserat meddelade att de från och med januari 2025 säger upp samtliga avtal med de 17 strategiska partnerorganisationerna (SPO) som fördelar bistånd utomlands. Union to Union väntar på en formell uppsägning av Sida för att kunna ge riktlinjer till 200 lokala avtalspartner i 52 avtalsländer om vad som praktiskt ska ske. Men alla avtal som sträcker sig längre än 2024 och som utgör en del av Union to Unions anslag kommer att avslutas under 2024.  För att detta ska ske på ett ansvarsfullt och planerat sätt bör den formella uppsägningen från Sida komma så snart som möjligt.

- Sidas plötsliga besked om att de säger upp vårt avtal kom som en kalldusch. Att det skulle bli en förändring för oss som strategisk partnerorganisationer till Sida var väntat, men inte att den skulle komma så hastigt, tillägger Maria Nyberg, generalsekreterare på Union to Union.

Regeringens styrning bakom beslutet

Enligt Sidas är det deras samlade tolkning av regeringens styrning som lett fram till det hastiga beslutet att riva upp ingångna avtal. Då beskedet om att avtalet sägs upp gavs muntligt av Sida saknas dokument och beslutsunderlag att begära ut.

- Biståndsministern pratar om ett mer transparent och effektivt bistånd. Det är vi gärna med och stärker. Men att avsluta stabila avtal som kan uppvisa starka resultat utan att ha en färdig modell för framtiden är vare sig transparent eller effektivt, säger Maria Nyberg.

Civilsamhällets roll inom biståndet utreds

Beskedet kom samtidigt som Sida inledde en utredning på uppdrag av UD där de ska presentera vad det skulle innebära för dem som myndighet att ta över SPO:ernas funktion samt hur en alternativ modell som öppnar för ansökningar från en bredd av organisationer kan se ut. Utredningen ska redovisas till regeringen vid tre tillfällen under april, maj och juni i år. Regeringens mål är att ha ett nytt system för förmedlingen av biståndet till det civila samhället ska vara på plats i januari 2025.

Oklarhet råder om nya ansökningar

Sida har meddelat att de under 2024 kommer att göra en utlysning öppen för civilsamhällesorganisationer från länder som är både biståndsgivare- och mottagare. Men någon information om kriterier och instruktioner för utlysningen har inte presenterats. Enligt Sida annonseras utlysningen i maj och i september meddelar Sida vilka organisationer som går vidare och har möjlighet att skicka in en ansökan till Sida under hösten. Målsättningen är att teckna nya avtal med partners inom civilsamhället från och med 1 januari 2025.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.