Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Demonstration i Myanmar

Ideella organisationer: L och KD behöver stå upp för ett starkt bistånd

2022-09-21

Under valrörelsen har Liberalerna och Kristdemokraterna upprepade gånger påpekat att de inte kan tänka sig att rubba på det svenska biståndets nuvarande nivå. Nu gäller det att fortsatt stå upp för dessa åtaganden, skriver Union to Union tillsammans med 16 andra organisationer.

Pandemi, klimatkris, krig i Ukraina – världen drabbas av kris efter kris – och värst drabbas de som har minst. Det är anmärkningsvärt att valrörelsen till stor del saknade ett globalt perspektiv, men Liberalerna och Kristdemokraterna förnyade sina löften om att fortsatt stå upp för enprocentsåtagandet och ett starkt bistånd. Nu är det viktigt att inte svika detta löfte under kommande regeringsförhandlingar.

Låt behoven styra

Bland partierna i Ulf Kristerssons regeringsunderlag vill Moderaterna dra ned på biståndet med nästan en tredjedel och Sverigedemokraterna vill halvera det för att finansiera satsningar på hemmaplan. Med de globala utmaningar vi står inför kommer ett minskat stöd till internationellt samarbete inte leda till ökad trygghet och säkerhet i Sverige.

Moderaterna talar ofta om att effektivisera och att biståndets nivå ska styras av de behov som finns, snarare än dagens åtagande om att biståndet ska uppgå till en procent av BNI. Men om behoven ska styra är det knappast läge att skära i biståndet.

I dag backar demokratin globalt. Civilsamhällesföreträdare, människorättsaktivister, miljöförsvarare och hbtqi-personer attackeras och mördas. Organisationers rätt att verka begränsas och yttrandefrihet inskränks. Klimatkrisen eskalerar. Den globala hungerkatastrofen är ett faktum. Ändå vill Moderaterna skära i biståndet med 30 procent. Det låter inte behovsstyrt och det låter verkligen inte som en effektivisering. Snarare riskeras den stabilitet som är grundläggande för att långsiktigt utvecklingssamarbete ska ge resultat.

Hjälp på plats

Sverigedemokraterna vill gå ännu längre och halvera biståndet. Skulle de verkligen vara intresserade av att hjälpa på plats och minska antalet människor som tvingas fly från de fruktansvärda konflikter som avlöser varandra borde de tänka om, och se att vägen till stabilitet i vår omvärld går genom ökat internationellt samarbete, inte ökad isolering.

Under valrörelsens gång har de andra två partierna i Kristerssons regeringsunderlag, Liberalerna och Kristdemokraterna, upprepade gånger påpekat att de inte kan tänka sig att rubba på det svenska biståndets nuvarande nivå. Så sent som den 31 augusti sa Kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson att man ”kan lita på att Kristdemokraterna kommer att stå upp för enprocentsmålet”. Företrädare för Liberalerna har tidigare kallat enprocentsåtagandet i biståndet för ”en röd linje”.

"Ett katastrofalt misstag"

Nu gäller det att fortsatt stå upp för dessa åtaganden. Valrörelsen saknade till stora delar någon form av globalt perspektiv. Det vore ett katastrofalt misstag om partierna även i regeringsförhandlingarna glömde bort Sveriges roll i världen och potentialen i internationellt samarbete.

Läs artikeln hos Altinget

 

Samtliga debatörer

Anna Stenvinkel, Generalsekreterare ForumCiv

Martin Nihlgård, Generalsekreterare IM

Anna Sundström, Generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Petra Tötterman Andorff, Generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Jesper Hansén, Generalsekreterare MyRight

Helena Thybell, Generalsekreterare Rädda barnen

Louise Lindfors, Generalsekreterare Afrikagrupperna

Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Niclas Lindgren, Direktor PMU

Mattias Brunander, Tillförordnad generalsekreterare Diakonia

Maria Nyberg, Generalsekreterare Union to Union

Charlotta Norrby, Generalsekreterare Svenska missionsrådet

Annelie Börjesson, Ordförande Svenska FN-förbundet

Erik Lysén, Chef Act Svenska kyrkan

Anna Tibblin, Generalsekreterare We Effect

Andreas Stefansson, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

Mariann Eriksson, Generalsekreterare Plan International Sverige

Du kanske också är intresserad av?

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.