Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Paneldeltagarna på seminariet om Global Deal
Paneldeltagarna för Global Deal-seminariet.
Foto: Foto: Heidi Lampinen

Global Deal har kommit långt – men det finns mer att göra

2020-02-26

Global Deal är en satsning för bättre villkor på arbetsmarknaden globalt. Initiativet lanserades 2016 och samlar hittills mer än 100 olika aktörer från hela världen - såväl regeringar som företag, organisationer och fackförbund.
- Det är en bra siffra, men bara början. Vi behöver både skapa tydlighet och få in mer resurser, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

När Union to Union arrangerade ett lunchseminarium om Global deal var intresset stort. Det fullsatta seminariet innehöll en panel bestående av utrikeshandelsminister Anna Hallberg, TCO:s ordförande Therese Svanström, Telias seniora rådgivare Salomon Bekele samt Union to Unions kanslichef Sofia Östmark. Rubriken för seminariet löd ”Vad händer med Global Deal?”

Social dialog viktig
I centrum för Global Deal står den sociala dialogen; alla former av systematiskt utbyte av information eller förhandling mellan arbetsmarknadens parter. Detta är bland annat avgörande för att säkerställa hållbara leverantörskedjor där dåliga arbetsvillkor är vanliga.
- Vi vet av erfarenhet att väl fungerande arbetsmarknadsrelationer och villkor betyder väldigt mycket för hållbar utveckling och sund konkurrens, konstaterade TCO:s ordförande Therese Svanström som poängterade att behoven är extra stora just nu – i en tid av omställningar.

- Grön omställning, digitalisering, globalisering. Allting skapar nya möjligheter men det skapar också utmaningar.

Samtliga paneldeltagare poängterade vikten av att etablera en gemensam förståelse för vad Global Deal faktiskt är och vad det innebär att faktiskt vara med – men också att stå utanför. Det rådde enighet i att just denna aspekt presenterar en utmaning.
- Vi måste vässa erbjudandet. Vad kan Global Deal bidra med? Det är tydligt att globaliseringen skapar snabba omställningar. Sverige, facken och arbetsgivarna är en förebild, globalt sett. Denna förmåga till social dialog kan vi exportera, sa utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Hon fick medhåll av Union to Unions Sofia Östmark:

- Global Deal har kommit långt, men i perioder har det varit stiltje. Den nya stödenheten på OECD känns som en stor möjlighet att få rörelse framåt. Global Deal har en stor fördel: vi har länder och regeringar med oss. För att påverka behöver du den typen av samarbeten för att sätta agendan internationellt.


På bilden: Salomon Bekele, Fredrik Kron (moderator), Therese Svanström, Anna Hallberg och Sofia Östmark.

Företagens roll i Global Deal
Även företagen spelar en viktig roll i utvecklingen. Salomon Bekele lyfte fram Telia AB:s resonemang.
- Det handlar om att du som företag vill ha bättre koll på leverantörskedjor, till exempel. Vi vill leva upp till det vi pratar om. Och det är viktigt att få med fler företag i Sverige. Vi jobbar på det, för vi vill ha fler att dela erfarenheter och möjligheter med.

En fråga som dök upp på var den om att säkerställa att de som står bakom Global Deal lever upp till sina åtaganden. Även här var panelen enig i att det behövs etableras tydliga riktlinjer. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg lyfte fram frågans komplexitet:
- Grundinställningen för Global Deal är att vara inkluderande för att få till stånd dialog och samarbeten. Men det är viktigt med ryktet. Att ställa krav. Och att det får konsekvenser när utvecklingen går i fel riktning.

- Inkluderingen är viktig. När säger man nej? flikade Sofia Östmark in. Hon framhöll att Global Deal har potential att användas ännu mer som ett politiskt påtryckningsverktyg.

- Ju fler som är med, desto svårare blir det naturligtvis att stå utanför, fyllde TCO:s Therese Svanström i.

Hur ser det ut framåt?
Så vad händer med Global Deal? Salomon Bekele nämnde vikten av en ”motor” bakom utvecklingen. Det faktum att OECD med stöd av ILO tagit över värdskapet av Global Deal lyftes fram av panelen som en viktig faktor för att skapa framåtrörelse, men också för att avpolitisera frågan.
- Det ska finnas krav. Det ska inte vara lätt att komma med. Men det är också viktigt att man får energi av att stå bakom Global Deal. Det går att skapa dynamik och dialog, konstaterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Seminariet avslutades med att moderatorn uppmanade paneldeltagarna att komma med en hisspitch om varför Global Deal är viktigt. TCO:s Therese Svanström nämnde att Global Deal var en garant för schysta villkor. Salomon Bekele lyfte fram det faktum att Global Deal är ett ekosystem för hållbar utveckling av ett företags affär. Medan Sofia Östmark vidhöll att det verkligen är en ”win-win-win” situation – bra både för arbetstagare, företag och länder.
- Utmaningar måste mötas i partnerskap. Då är Global Deal verktyget, summerade utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.