Filmer

Film är ett bra sätt att att väcka intresse för de internationella fackliga frågorna. Här presenterar vi ett urval av Union to Unions filmer, vilka ingår i vårt utbildningspaket, med bland annat tryckt material och lärarhandledningar. Syftet med filmerna är att de ska kunna användas i utbildning för fackliga medlemmar och studenter.

Facket: världens största demokratiprojekt

I utbildningsfilmen "Facket: världens största demokratiprojekt" beskrivs det globala fackliga samarbetet. Som fackföreningsmedlem är du en del av en global rörelse som jobbar tillsammans med andra fackförbund i hela världen för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av makt och resurser och en hållbar utveckling. Se snabbkursen på mindre än fyra minuter om hur det globala fackliga samarbetet fungerar! Filmen baseras på vårt tryckta material Mänskliga rättigheter i arbetslivet. och Den globala fackföreningsrörelsen.

 

Vägen till ett bättre arbetsliv

Utbildningsfilmen ”Vägen till ett bättre arbetsliv” väver samman Sveriges fackliga historia med dagens arbetsvillkor, i låg- och medelinkomstländer. Budskapet i vår nya informationsfilm är tydligt: ”Tillsammans med fackförbund för demokrati, en rättvis fördelning av makt och resurser och hållbar utveckling”. Vi visar Sveriges väg från svåra förhållanden och hur vi med hjälp av facklig organisering nått långt mot målet med goda arbetsvillkor och en rättvisfördelning av makt och resurser. Filmen baseras bland annat på vårt tryckta material Vägen till ett bättre arbetsliv.


 

Så jobbar facken med globala frågor i Sverige

I denna film berättar fackförbund och fackförbundspress varför det fackliga globala samarbetet är viktigt, och hur de jobbar för att skapa mer kunskap och engagemang om detta i Sverige, med finansiering av infobidrag från Union to Union.

 

Varsågoda att använda!

Filmerna är gratis att dela och perfekt att använda i fackliga sammanhang, som i utbildningar och på seminarier. Filmerna ska fungera som verktyg för att lättare informera om internationella frågor och handlar om vägen till ett bättre arbetsliv. Du hittar även massor av spännande inspelade seminarier på vår YouTube-kanal. Där finns också våra två utbildningsfilmer på engelska. Hör av dig till info@uniontounion.org om du vill ha originalfilerna av filmerna.

Union to Unions YouTube-kanal

På vår YouTube-kanal hittar du många fler filmer. Till exempel...

Filmer på engelska: