Foto: David IsakssonAzael Carvajal, medlem i det colombianska journalistförbundet FELCOPER:s styrelse och mångårig lärare på journalisthögskolan i staden Medellín.

Colombia: Våldet mot journalister fortsätter

– Vi behöver starka fackliga organisationer om vi ska skydda journalister från övergrepp och ta tillvara deras intressen. Det säger Azael Carvajal, medlem i det colombianska journalistförbundet FELCOPER:s styrelse och mångårig lärare på journalisthögskolan i staden Medellín.

Vi träffas under journalistfestivalen Gabo i staden Medellín, döpt efter journalisten och författaren Gabriel Garcia Marquez. En strid ström av unga människor passerar oss, något Azael tycker är särskilt roligt:

– Trots att arbetsmarknaden är svår ser vi ett stort intresse från unga personer för journalistyrket och det är förstås fantastiskt!

Målet konstruktiv dialog

I Colombia är journalistyrket som på så många håll i världen dåligt betalt. Nu växer facket. En orsak är att de stora medieföretaget uppfattar FELCOPER som en seriös och ansvarsfull organisation, menar Azael Carvajal:

– Det har länge varit svårt för journalistförbundet i Colombia att förhandla, eftersom en del tror att facket bara är ute efter att ”driva politik”. Vi menar tvärtom att alla vinner på att det finns fackliga företrädare på arbetsplatserna, också samhället i stort. Därför vill vi få till stånd en konstruktiv dialog.

Den bilden bekräftas av FELCOPERs ordförande Adriana Hurtado:

– Vi ser en ökad respekt från medieföretagens sida och de vill gärna ha med oss i dialog och samtal kring försvaret av yttrandefriheten. Däremot vill de inte på några villkor samtidigt diskutera arbetsrättsfrågor, konstaterar hon.

Fackets arbete handlar idag till stor del om att försvara medlemmarna mot nedskärningar. Tendensen är att allt färre journalister ska göra fler personers arbete, samtidigt som lönerna stagnerar eller till och med sänks.

– Vi har exempel på när journalister tvingas gå på dagen, bara för att därefter ersättas av andra som har lägre löner, men som arbetsgivarna hävdar har bredare kompentens när det gäller digital publicering, fortsätter Adriana Hurtado.

Azael är även utbildad jurist och har företrätt flera medlemmar som stämts i ärekränkningsmål, ett i Colombia vanligt sätt att komma åt journalister som granskar makthavare:

– Tyvärr visar arbetsgivarna litet intresse av att stödja sina anställda i dessa processer, därför har det varit viktigt att visa att facket kan spela en roll och stödja de som åtalats.

Farligt vara journalist

Colombia är ett av världens farligaste länder för journalister. Sedan början av 90-talet har över femtio journalister dödats i landet. Och trots att det numera formellt råder fred i Colombia fortsätter våldet. Så sent som i oktober 2019 mördades en journalist.

 – 70-talet hörde till de värsta åren, men våldet har långt ifrån upphört – Och i de flesta fall går mördarna fria då det tyvärr råder straffrihet i Colombia, konstaterar Azael Carvajal.

De som framför allt utsätts är journalister på lokala medier i områden där konflikten fortfarande pågår. Det eventuella skydd polis och åklagare kan ge är också mycket svagare på mindre orter. Men även i städer som Medellín har våldet varit omfattande. Och under 2019 ökade hoten mot journalister med nästan 40 procent jämfört med året innan. En trolig anledning är att 2019 var ett valår.

– Tidigare var det framför allt gerillan, paramilitären och narkotikamaffian som stod för övergreppen. Idag utsätts vi också för hot och våld från ”vanliga” brottslingar och de som står bakom den omfattande korruptionen. Det är en slags mutation där många olika grupper ingår. Det gemensamma är att de inte vill se en oberoende, granskande journalistik. En annan konsekvens av våldet är en ökad självcensur, eftersom många inte vågar rapportera om det de känner till, fortsätter Azael Carvajal.


Bilden ovan: Azael Carvajal på journalistfestivalen Gabo.

Facebook nytt hot

Ytterligare ett hot mot journalistiken och i förlängningen jobben är Facebooks och Googles allt större dominans, något som bland annat innebär att traditionella medier blivit av med en stor del av sina annonsintäkter.

– Ta Medellín som exempel. Staden har fyra miljoner invånare, men den största dagstidningen har bara 40 000 prenumeranter. Man har helt enkelt inte lyckats i övergången till digital publicering och det påverkar självklart vårt yrke, fortsätter Azael Carvajal.

Samtidigt tycker han att journalistiken i Colombia blivit klart bättre de senaste åren:

– Många av de anmälningar om brott och korruption som kommer in till domstolarna grundar sig faktiskt på undersökande journalistik. Därför kan man säga att journalistiken har en klart pådrivande kraft för att stärka rättssamhället.

Foto och text: David Isaksson

Fakta: Colombia - Strengthening journalists safety and Trade Union

Utvecklingsprojektet riktar sig till att stärka colombianska journalister, fackliga aktivister och fackliga ledare. I planerna ingår att påverka medieägare och regeringstjänstemän för att garantera förbättringar gällande rättigheter och arbetsvillkor för journalister.

Läs mer om projektet.