Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg för utvecklingsprojekt

Här hittar du riktlinjer och dokument för utvecklingsprojekt.

(Sidan uppdateras, mer info inom kort)

Finansiell och administrativ organisationsbedömning

Riktlinjer för organisationsbedömning

Tematiska analyser

I ansökan för projekt som genomförs ska det anges, på både program- och projektnivå, vilka analyser som genomförts inom nedanstående områden.
Jämställdhet, konflikt, fattigdom, miljö och klimat, rättighetsperspektiv.

Använd gärna Sidas material; Metoder-och-material

Riskanalys

I ansökan ska göras en tydlig riskanalys. Den ska visa hur projektets ägare tänker kring både interna och externa risker som kan bli verklighet under projektets gång, och hur projektet är rustat att hantera dem. I rapporteringen ska detta sedan kunna återges.

Riktlinjer Riskbedömning projekt

Riktlinjer för projektutvärdering

Använd gärna följande mallar för Sida finansierade projekt

Terms-of-reference-utvardering.pdf
Checklista-bedomning-terms-of-reference.pdf

Anti-korruption

Uppförandekod
Anti-korruptionspolicy
Handledning i att hantera korruptionsärenden

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.