Verktyg för utvecklingsprojekt

Här hittar du praktiska tips och allt du behöver för att få vägledning till alla projektdelar.

Riktlinjer och handbok

Handboken är avsedd att vara ett hjälpmedel för fackligt förtroendevalda och medlemmar som är engagerade i planering, utformning och genomförande av projekt och program i utvecklingsländer.

Handbok för strategisk projektplanering i samverkan, del 1 (268kB)
Handbok för strategisk projektplanering i samverkan, del 2 (309kB)

Organisationsbedömning

Nytt är att tydliga beskrivningar av partners i samarbetsländer ska finnas under angiven rubrik. Beskrivningen blir en baslinje för hur organisationen ser ut när projektet påbörjas och en del av projektets riskbedömning.

Riktlinjer för organisationsbedömning (eng)

Tematiska analyser

I ansökan för projekt som genomförs ska det anges, på både program- och projektnivå, vilka analyser som genomförts inom nedanstående områden.
Ladda hem checklistor:

Riktlinjer för jämställdhetsanalys (eng)
Riktlinjer för konfliktbedömning (eng)
Riktlinjer för miljöbedömning (eng)
Riktlinjer för Hiv och Aidsanalys (eng)

Använd gärna verktyget miljölinsen för att göra din miljöbedömning. Mer information och material finns här:

www.environmentallens.org

Riskanalys

I ansökan ska göras en tydlig riskanalys. Den ska visa hur projektets ägare tänker kring både interna och externa risker som kan bli verklighet under projektets gång, och hur projektet är rustat att hantera dem. I rapporteringen ska detta sedan kunna återges.

Riktlinjer Riskbedömning projekt

Avtal med tredje part

Om projektet innebär att fler parter än Union to Unions avtalsparter är inblandade, t.ex. genom att vara medgenomförande, eller genom att medel betalas vidare till lokala/nationella fack, ska Union to Unions avtalspart i sin tur upprätta avtal med dessa. Avtalet ska spegla de krav och regler som finns i Union to Unions avtal och som grundar sig på Sidas krav på styrning och kontroll. Även om inga pengar ska betalas vidare, kan det vara bra att upprätta ett avtal för att alla parter ska ta ansvar för genomförandet av projektet. Unions to Unions har också en uppförandekod som gäller alla anställda och konsulter i projekt och program som finansieras av oss.

Riktlinjer och handbok för utvärdering

Utvärderingsriktlinjer

Handbok för utvärdering av informationsprojekt (men som även kan ge bra tips för utvecklingsprojekten):

Handbok i utvärdering

En utvärdering ger inte bara svar på om ni gjorde rätt och lyckades komma lite närmare projektmålet, utan gör det också lättare att planera nästa projektår eftersom det finns en utvärdering att dra lärdomar från.
Att utvärdera den egna verksamheten kan vara enkelt och genomföras av den egna projektgruppen, av en person från annan organisation eller en konsult.

Extraläsning: Policydokument

Riktlinjer för miljö/ arbetsmiljöarbete
Union to Unions riktlinjer för miljö/arbetsmiljöarbete inom det fackliga biståndet.

Riktlinjer för arbetsmiljöarbete


Praktiska råd för jämställdhetsanalys
Praktiska tips och tillvägagångssätt för att ta fram en jämställdhetsanalys till projektansökan. Finns på svenska, spanska, franska och engelska.

Praktiska råd för jämställdhetsanalys
Practical advice for gender analyses
Consejos practicos para un analisis con perspectiva de genero
Conseil pratiques pour les analyses des données en fonction de la dimension de genre

Union to Unions jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy

Uppförandekod och anti-korruptionspolicy

Uppförandekod
Anti-korruptionspolicy
Handledning i att hantera korruptionsärenden

Blanketter utvecklingsprojekt

Union to Unions blanketter ska användas i de olika skedena i projektets cykel.Via denna länk hittar du allt du kan tänkas behöva. Öppna aktuella dokument, spar ner på din dator och skicka sedan ifyllda till din handläggare.