Anna NylanderSara Nyokabi jobbar som busskonduktör och är med i facket för arbetstagare på "matatus". Hon är orolig för framtiden.

Så funkar rättvis omställning i Kenya

Sara Nyokabi är busskonduktör i Nairobi. När staden inför en ny och mer klimatsmart kollektivtrafik, Bus Rapid Transit BRT, är hennes fackförbund positivt. Men en förutsättning måste vara att de nya jobben som skapas har schysta villkor.

Därför samarbetar Saras fack med svenska facket Seko och det globala transportfacket ITF för att få till en rättvis omställning - en "Just Transition".

Union to Union stöttar projektet som har som mål att utveckla och stärka fackens delaktighet och påverkan vad gäller utvecklingen av det planerade BRT systemet i Nairobi. Förhoppningen är att en dialog med regeringen ska resultera i nya gröna jobb med bra villkor och att de som förlorar sitt arbete ska få hjälp med att hitta ny sysselsättning.

Se Union to Unions film om hur projektet bidrar till rättvis omställning i Kenya här. Filmen finns även på engelska:

Läs mer om projektet här.