Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Maria Nyberg, generalsekreterare Union to Union

Maria Nyberg, generalsekreterare Union to Union.

Foto: Maja Brand

Starka resultat 2023

2024-05-26

En gång om året gläds vi särskilt åt att samlat presentera framgångar och goda resultat. Biståndspolitik kommer och går men behovet av fackliga rättigheter består – så kan sammanfatta det år som har gått. För trots motstånd, hot och våld kämpar arbetstagare runt om i världen på för bättre villkor.

Några ord från vår generalsekreterare:

Biståndspolitiken fortsatte under 2023 att stå i centrum för den nya regeringens reformvilja. Det blev ett år då vi ständigt nåddes av nya besked som kastade omkull våra förutsättningar att fokusera på det vi är bäst på, nämligen att göra det möjligt för fler människor att få bättre villkor på jobbet och kräva sina mänskliga rättigheter i arbetslivet
i länder där detta är långt från självklart.

2023 var ett intensivt år för Union to Union då vi inledde vårt nya program Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Vi drog i gång 60 projekt i 64 länder och resultaten har inte låtit vänta på sig. I vår verksamhetsberättelse för 2023 lyfter vi hur facken i sju av dessa länder bidragit till att nya lagar har antagits som förbättrar säkerhet och trygghet för arbetstagare. Med hjälp av vårt stöd har totalt 40 nya demokratiska fack bildats i 15 länder och 2255 kollektivavtal har slutits eller förnyats i 38 av länderna. Över 580 kollektivavtal i 32 länder har fått nya eller förbättrade jämställdhetsklausuler vilket ökar jobbmöjligheterna för kvinnor och motverkar ojämlika löner. Och i 22 länder fick ett sjuttiotal fack bättre kunskaper om hur klimatförändringar påverkar deras bransch och hur facket kan bidra till en rättvis omställning.

Bakom resultaten ligger hårt arbete i en tid då civilsamhällets utrymme minskar och demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter utmanades allt mer. Under ännu ett år har vi kunnat ge stöd till dem som vågar kämpa för bättre villkor trots hot och våld från stat eller arbetsgivare.

Fackligt aktiva som tillsammans med klimatkämpar och kvinnorättsförsvarare är de enda fria rösterna i länder där kritik och ifrågasättande tystas. Vårt stöd handlar ofta om pengar – men det handlar också om vårt partnerskap. Båda delarna är lika viktiga för att göra förändringen möjlig. Det betyder att vi behöver stå bakom våra partners arbete nu men också sen, att vi finns med under lång tid. Och att det är deras behov som styr arbetet. I alla våra projekt finns ett svenskt fackförbund med, att lära känna och att hålla kontakten med. När samarbetet avslutas behåller partners kontakter och nätverk. Våra samarbeten under 2023 har byggt på att vi lovat att finnas med under en femårsperiod.

Demokrati tar nämligen tid att kämpa för. I en tid där det stabila utvecklingssamarbete vi har byggt upp snabbt måste förändras, och fungerande strukturer raseras, väljer vi att se allt det som finns kvar och som står starkt. För mig är det att vi är en del av en global fackliga rörelse som klarat utmaningar förr. Vår styrka är att fackligt arbetet gör skillnad på riktigt. Länder med starka fackliga parter är mer attraktiva för företag att investera i.

När vi blickar tillbaka på året ser vi hur arbetstagare som känt trygghet på sitt arbete orkat kämpa för demokratin. Att de som kan leva på sin lön fått bättre levnadsvillkor. Det är från de här resultaten vi samlar kraft. Och vetskapen att när mänskliga rättigheter utmanas i allt fler länder behövs stödet för fackligt engagemang ännu mer.

Maria Nyberg, generalsekreterare Union to Union.

Bild
Foto: Unsplash.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.