Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Foto: Dylan Gillis/Maja Aase

Ny studie: viktigt med utbildning i globala fackliga frågor

2019-05-21

Många svenska fackförbund utbildar medlemmar och förtroendevalda i globalt fackligt arbete. En ny studie visar att det internationella perspektivet gör poängen med fackföreningsrörelsen extra tydlig. Union to Union utökar därför sin satsning mot facken på ett större utbud av globala utbildningar.

De globala fackliga frågorna engagerar. Fackförbundens studieansvariga ser många anledningar att utbilda både förtroendevalda och medlemmar om det globala perspektivet. Det visar den nya studien från Union to Union.

Flera förbund tycker att utbildning i globala frågor bidrar till att öka medlemmarnas förståelse för fackens viktiga roll i samhället och hur fackföreningsrörelsen har vuxit fram. Det handlar också om att visa att facket står för solidaritet med kollegor i andra delar av världen. Det globala engagemanget kan vara en viktig del i förbundens identitet och skapa stolthet hos medlemmarna.

– De som utbildas är ju personer som sedan representerar sitt fack på olika sätt. De behöver känna till de globala frågorna för att kunna berätta om sitt förbunds hela verksamhet, säger Anna Nylander, utbildningsansvarig på Union to Union.

Filmer, digitala utbildningar och utbilda utbildarna

I studien ingår en enkät till utbildningsansvariga i 50 fackförbund. Trots att de flesta som svarat på enkäten tycker att det globala perspektivet är viktigt, så är utrymmet för internationella frågor i förbundens utbildningar, generellt sett, inte särskilt stort. Det finns flera anledningar till det. En är brist på tid. De fackliga utbildningarna är inriktade på det som i första hand krävs för att klara uppdraget, exempelvis lagar, avtal och förhandlingar. Där har inte de globala frågorna någon självklar plats.

Därför efterlyser många att Union to Union tar fram korta, engagerande filmer om globalt fackligt arbete. Ett annat förslag är studie- och diskussionsmaterial, som skulle kunna fungera i en paus på en konferens eller som utgångspunkt för ett grupparbete. Då kan kursledaren visa film i en paus eller till ett grupparbete, utan att själv ha så djupa kunskaper i frågorna.

Digitala utbildningar är också något som facken önskar sig. Helst med möjlighet att anpassa efter det egna förbundets internationella verksamhet. Man vill även att Union to Union satsar på att utbilda förbundens egna utbildare.

– Det ser vi fram emot att göra. Vårt uppdrag är ju att sprida kunskap och engagemang om globala fackliga frågor och då är fackens egna utbildare nyckelpersoner. Om de kan den internationella verksamheten och får idéer på hur de kan använda information om det i utbildningssituationer, så kan kunskapen också nå många medlemmar och förtroendevalda runt om i landet, säger Anna Nylander.

"Många bra förslag"

Nu ska Union to Union att gå igenom de förslag och rekommendationer som finns i rapporten.
– Det är många bra och rimliga förslag, tycker jag. Vi gör nu en tidsplan för de kommande verksamhetsåren, fram till år 2022, för vårt arbete med fackens utbildningar.

Anna Nylander poängterar att facken redan nu kan höra av sig till Union to Union.
–  Javisst, vi uppskattar alltid att förbunden hör av sig till oss för att förutsättningslöst prata om utbildningar, föreläsningar och globala frågor. Vi skräddarsyr gärna och erbjuder stöd utifrån förbundens behov.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.