2016-05-20

Hbtq-certifiering

Alla människor har rätt till en god arbetsmiljö, men runtom i världen utstår homo- bi- trans- och queerpersoner (hbtq) dagligen grova kränkningar i arbetslivet. Vi som svensk och internationell fackföreningsrörelse måste därför agera mer, exempelvis genom att skaffa oss bättre kunskap och utveckla våra egna verktyg.

På Union to Union tycker vi det är bäst att börja med att jobba där vi själva står, att titta på vårt eget arbete och vår egen arbetsmiljö. Därför har vi valt att hbtq-certifiera vår organisation. Det är ett första steg i en långsiktig vision om att säkerställa att frågorna integreras i våra internationella projekt. Certifieringen, som blev klar i maj 2016, är också viktig för att visa omvärlden att vi står upp för hbtq-rättigheter.

Vad är en hbtq-certifiering?

Under RFSL:s hbtq-certifiering får alla inom en organisation eller ett företag genomgå en särskild utbildning. Syftet är att få kunskap och verktyg för att påbörja ett förändringsarbete kring rättighetsfrågor, likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Fokus är hbtq-personers livsvillkor och normer i samhället, men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder.

Läs mer om hbtq-certifiering på RFSL:s hemsida.