Foto: Simón AvilésIsrael Moreno, som leder lärarfacket ANDES i El Salvador.

Fler elever kan gå i skolan genom ökad facklig närvaro

Lärarfacket i El Salvador fick regeringen att dela ut gratis material, skoluniformer och skor till elever i hela landet. Allt tillverkat av lokala hantverkare eller kooperativ för att bidra till lokal sysselsättning.

Förslaget lades fram av facket med stöd av elever, föräldrar och lokala hantverkare. Nu kan fler elever gå i skolan eftersom de inte behöver betala för material och kläder.
– Fackets närvaro har ökat i området. Genom detta har vi också fått mer inflytande över lokala politiska beslut kring skolan, säger Israel Moreno, som leder lärarfacket ANDES i El Salvador.

Numera finns det särskild sjukvårdsservice för lärare och lagstadgad anställningstrygghet. Det finns även bestämmelser om hur löneutvecklingen ska regleras.

– Vi har skapat förändring. Nu finns det en lag som reglerar lärarnas villkor. Vi har rätt att organisera oss och våra förtroendevalda kan ägna upp till en dag per vecka av arbetstiden åt fackligt arbete.
 

FAKTA/Lärarförbundet stödjer facket i El Salvador
Lärarförbundet i Sverige genomför projekt i samarbete med sina systerorganisationer i världen, i nära samarbete med det globala facket för lärare, det globala facket EI och Union to Union. Lärarförbundets program består bland annat av stöd till två regionala nätverk i Latinamerika.
 

Text: Joakim Olsson, internationell sekreterare, Lärarförbundet
Foto: Simón Avilés