Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild från en prisutdelning i östra Ghana
Prisutdelning för "Årets barnmorska i östra Ghana" under den internationella barnmorskedagen i Bolgatana, Ghana, 2019. På bilden syns Netta Forson Ackon, Cynthia Dzordzorme, Comfort Aabea Danso och Elsie Abankwah.
Foto: GRMA

”Det finns stor potential för barnmorskorna i Ghana”

Barnmorskor spelar en livsviktig roll under graviditet och förlossning, men deras arbete stannar inte där. Barnmorskor är viktiga aktörer inom områden som sexualrådgivning, jämställdhet och våld i hemmet. Trots detta är låga löner, otillräckliga arbetsvillkor och diskriminering vardag för många barnmorskor i Ghana. Det hoppas GRMA (Ghana Registered Midwives) att kunna ändra på framöver.

Under 2019 omorganiserades GRMA från att ha varit en intresseorganisation till att bli ett renodlat fackförbund. Utmaningarna under processen har varit många, men med över 11 000 medlemmar är potentialen hög.

– Vi har haft problem att öka engagemanget på regional nivå, berättar Fredrica Hanson från GRMA. En del av problematiken, menar hon, har legat i att GRMA själva inte varit tillräckligt skickliga på att marknadsföra sig själva. Dessutom har det saknats strategiskt tänk för framtiden.

Här kommer det projekt Ghana Registered Midwives och Svenska Barnmorskeförbundet genomför med stöd från Union to Union, in i bilden. Syftet är att bidra till att stärka GRMA som organisation, så att de ska kunna skapa bättre metoder för att rekrytera och behålla medlemmar, med målet att bli en starkare röst för landets barnmorskor.

– Projektet har inneburit en möjlighet att utbyta kunskap, att inspireras och bygga ett starkare fackförbund, säger Fredrica Hanson och berättar att den första aktiviteten inom projektet var en välbehövlig utvärdering av den egna verksamheten.

– Vi har fastställt en årlig planering, vilket var en milstolpe eftersom det var första gången som även de regionala avdelningarna involverades i verksamhetens planering. Vi ser redan resultatet av detta, i form av ökade medlemsantal i lokala avdelningar.

På grund av pandemin har GRMA arbetat intensivt med att ställa om till digitala projektaktiviteter. I Ghana inkluderades inte barnmorskor i utbildningar kring personlig skyddsutrustning under den första vågen, vilket ledde till flera dödsfall. Men Fredrica Hanson ser framåt med optimism. Hon pekar på att det inom GRMA finns en utbredd vilja att utvecklas.
– Det finns en så stor potential för barnmorskorna i Ghana, avslutar hon.

Denna berättelse är tagen från Union to Unions verksamhetsberättelse. Texten är skriven av Martin Falkman och fotot tillhör Ghana Registered Midwives Association. I verksamhetsberättelsen hittar du mer information om Union to Unions arbete - men också fler resultat som visar hur det fackliga, internationella, utvecklingsarbetet skapar resultat.

Användbara länkar

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.