Foto: David IsakssonSjukhuschefen Alejandro Arbaizagoitia.

Argentina: Facket levererar

I Argentina svarar facket för en stor del av socialförsäkringssystemet. Byggnadsarbetarförbundet driver ett av landets bästa sjukhus där både medlemmar och andra kan få vård.

Det argentinska byggnadsarbetarfacket UOCRAs kontor skulle nog göra de flesta latinamerikanska fackförbundsledare imponerade. I ett höghus i centrala Buenos Aires arbetar flera hundra personer. Utanför receptionen på bottenvåningen står medlemmar och anhöriga i kö. Någon behöver hjälp med sjukförsäkringen, någon annan ska registrera sig för att få arbetslöshetsersättningen utbetald.

– Vi representerar 350 000 arbetare och tecknar kollektivavtalen för byggsektorn. Tack vare att facket varit så enigt har vi kunnat bygga upp en stark organisation som också arbetsgivarna respekterar, konstaterar Jose Luis Lopez som ingår i UOCRAs fackliga ungdomsnätverk.

Politiskt har den argentinska fackliga rörelsen nära band till Peronistpartiet som man också aktivt stött i de senaste valrörelserna och vars kandidat vann presidentvalet 2019. Men framför allt har förbund som UOCRA byggt upp en omfattande verksamhet inom flera olika områden, däribland hälsa, kultur och arbetsskydd.

Starkt skydd för rättigheter

När man hör om Argentina så är det ofta med fokus på en ekonomi i kris, fallande valutakurser och misstro mot politiker. Men faktum är att Argentina på många sätt är ett väl fungerande land, där relationen mellan fack och arbetsgivare för det mesta är respektfull. Och inte minst – i Argentina har de anställda rättigheter som anställda i många andra latinamerikanska länder bara kan drömma om.

I Argentina har facket hand om en del av socialförsäkringarna, vilka samfinansieras av staten och medlemmarna. Av arbetstagarna i Argentina är närmare 35 procent medlemmar i facket, en oerhört hög siffra för att vara i Latinamerika.

– En anledning till anslutningsgraden är att vi är starka också på andra områden än den rent fackligt-politiska. Vi har idrottsprogram, semesterbostäder, sociala program och mycket annat. Medlemmarna betalar sin avgift, men då ska de också känna att de får mycket tillbaka för pengarna, fortsätter Jose Luis Lopez.


Bild ovan: från vänster - Nahuel Placanica, medlem i UOCRAs fackliga ungdomsnätverk och Jose Luis  Lopez, medlem i UOCRAs fackliga ungdomsnätverk. 

När nya byggprojekt startar fungerar facket också som en arbetsförmedling dit arbetsgivare kan vända sig. Alla som arbetar i industrin har också ett identitetskort som visar att personen har rätt utbildning och kunskap. Mauro Posada är ansvarig för arbetsskyddsfrågor på UOCRA:

 Enligt lagen ska det finnas ett skyddsombud på varje arbetsplats med minst tio anställda. En viktig del av vårt arbete handlar om att utbilda skyddsombuden så att de tillsammans med arbetsgivarna kan identifiera risker och åtgärda dessa innan en olycka händer.

Ytterligare ett viktigt område är vidareutbildning. Många byggnadsarbetare har låg utbildning och för att hänga med i arbetslivet krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Argentinas motsvarighet till ABF eller Studiefrämjandet består av 38 skolor runt om i landet där det finns möjlighet att gå olika kurser. Skolorna drivs av UOCRA i samarbete med utbildningsministeriet, men är öppna för alla.

– Alla arbetare har ett visst antal timmar som de kan använda för utbildning. Många av våra medlemmar deltar i olika kurser för att komplettera sin utbildning och bli mer attraktiva på en arbetsmarknad som hela tiden förändrar sig, säger Diego Maza som är chef för den utbildningsstiftelse som UOCRA driver.

Och så har facket en egen tv-kanal. Alejandra Marrano är koordinatör för Construir TV (”Bygg-tv”) som kanalen heter:

– Tv-kanalen är en del av vårt kulturella arbete och syftet är att bidra till utbildning och ökad kunskap i samhället i stort, bland annat om hur arbetsmarknaden förändras. Vi samarbetar med dokumentärfilmsproducenter och byter material med tv-kanaler runt om i världen, berättar Alejandra Marrano som trots att hon frågat runt inte hittat någon motsvarande kanal i världen. Contruir TV är helt enkelt något unikt.

Storsjukhus drivs av facket

Några kvarter bort ligger Franchín-sjukhuset, ett av landets mest moderna sjukhus – som drivs av UOCRA. Sjukhuset med 1 500 anställda tar emot 35 000 patienter per månad. Här görs avancerade hjärtoperationer och sjukhusets utrustning tillhör den allra mest moderna i landet, konstaterar sjukhuschefen Alejandro Arbaizagoitia nöjt:

– Den vård vi levererar är av högsta klass. Vi har bland den bästa personalen inom argentinsk sjukvård och vi är betydligt större än många privata sjukhus.

Men, fortsätter han:

– Det finns en viktig skillnad. För medan en privat sjukvårdsförsäkring kan kosta flera hundra dollar i månaden så kostar det bara en bråkdel för den som är med i facket.

Arbetsrätten måste alltid försvaras

Finns det då inga problem i Argentina? Jo, självklart! De senaste decennierna har ekonomin blivit sämre och klyftorna i samhället har ökat. Idag är räntan extremt hög, något om omöjliggör många typer av investeringar. Många stora offentliga byggprojekt har också stannat upp. Samtidigt arbetar allt fler i den informella sektorn och när byggföretag tar in underentreprenörer är det långtifrån säkert att reglerna följs.

 – När ekonomin fungerar, då är det ingen som ifrågasätter systemet, men när situationen försämras kommer det upp krav på att arbetsrätten ska ”reformeras”. Inte minst av det skälet är det viktigt att alla känner till sina rättigheter – och vågar fortsätta ställa krav, säger Paula Martinez som samordnar UOCRAs kvinnonätverk.


På bilden ovan: från vänster - Nahuel Placanica, medlem i UOCRAs fackliga ungdomsnätverk. Paula Martinez, samordnare UOCRAs kvinnonätverk. Mauro Posada, ansvarig för arbetsskyddsfrågor på UOCRA. Gustavo Orsi, läkare, samordnar sjukförsäkringssfrågor på UOCRA. Alejandra Marano, chef för Construir TV. David Isaksson. Jose Luis Lopez, medlem i UOCRAs fackliga ungdomsnätverk. Diego Maza, chef för UOCRAs utbildningsstiftelse.

Text och bild: David Isaksson