Foto: David IsakssonUtbildning hos ENS.

Facklig skola stärker det colombianska facket

Med stöd från den fackliga skolan ENS har facket i Colombia utvecklat sin kapacitet i bland annat förhandlingsteknik.

I ett grått hus på en av gatorna i centrum av den colombianska staden Medellín ligger den nationella fackliga skolan ENS (Escuala Nacional Sindical). ENS startades i mitten av 80-talet och har ända seden dess varit ett oberoende resurscentrum för hela den colombianska fackliga rörelsen.

­– Vi skapades som ett initiativ från olika fackliga aktivister och några personer på universitet som arbetat med facklig utbildning, berättar Alberto Orgulloso som är chef för ENS.


På bilden ovan: Alberto Orgulloso chef för ENS.

Något som utmärker många fackförbund i Colombia (och andra delar av Latinamerika) är att det politiska arbetet helt dominerar över det mer pragmatiska förhandlingsarbetet. Men för att nå resultat räcker det inte bara med att ställa krav. Man måste också kunna förhandla. Och för att göra det krävs kunskap.

Det är just detta som är grunden för ENS’ arbete. Genom att stärka fackliga förtroendevalda så har man hjälpt facket i Colombia att ta viktiga steg framåt.

Den colombianska fackliga rörelsen har under långa perioder varit kraftigt splittrad av politiska och ideologiska skäl. Men tack vare att ENS inte drivs av någon enskild centralorganisation – eller enskilda förbund – så har man byggt upp ett starkt förtroende i hela den fackliga rörelsen, oavsett politisk inriktning.

– Vårt fokus är praktiskt: att lära ut förhandlingsteknik, hur man skriver kollektivavtal, liksom att ta fram statistik och mycket annat. Här följer vi sedan upp det som sker och hjälper till att förvalta och bevaka kollektivavtalet, fortsätter Alberto Orgulloso.

Samtidigt är Colombia ett av de länder där flest fackligt aktiva dödas och våldet har långtifrån upphört. ENS har lagt mycket kraft på att dokumentera och rapportera om de mord och övergrepp som fortfarande sker. De uppgifter som kommer från Colombia till den årliga rapporten Global Rights Index tas till exempel fram av ENS som också byggt upp en egen statistik- och forskningsavdelning.

Nya arbetssätt tar form

En annan viktig del i ENS arbete är att bidra till nytänkande inom den fackliga rörelsen. Här handlar det bland annat om att stärka uppbyggnaden av organisationer inom sektorer som hushållsarbetare och om att utveckla mobilappar och annat lättillgängligt material som förbunden kan använda i medlemsvärvning.

– Samhället utvecklas snabbt och då måste också facket förnya sig. Fler kvinnor och unga kommer in och de ställer krav på förändringar i facket, konstaterar Alejandro Parra Giraldo som är ansvarig för bland annat organisationsutveckling på ENS.

En bra illustration av det förändrade arbetssättet är hur facket bedriver arbetsmiljöarbetet. Tidigare var inställningen att företagen fick försämra arbetsmiljön, bara de betalade lite mer. Nu ligger fokus på att förbättra arbetsmiljön så att färre drabbas av skador.

Sedan 2010 växer den colombianska fackföreningsrörelsen på nytt, trots våld och övergrepp. På de år som gått sedan dess har antalet medlemmar ökat med 250 000.

 – Men det sker från en låg nivå. Organisationsgraden är inte ens är uppe i fem procent, vilket är lågt också för att vara i Latinamerika. Av de 23,6 miljoner människor som beräknas arbeta i Colombia har bara ca 11 miljoner en riktig anställning. Och totalt är bara 1,5 miljoner med i facket, konstaterar Alejandro Parra Giraldo.

 Totalt räknar ENS med att närmare 15 000 fackligt aktiva mördats i Colombia sedan 1970-talet. Staten och de paramilitära grupperna står för en stor del av morden, men FARC och andra gerillagrupper har också mördat fackligt aktiva. Värst drabbade är aktiva på landsbygden och i småstäder, men våldet är också en realitet i storstäderna där systematiska mord utförts.

 – Syftet är ofta att skrämma och få folk att sluta vara aktiva. När facket får sina ledare mördade en efter en så slutar man till slut rekrytera nya medlemmar, fortsätter Alejandro Parra Giraldo.

Facket aktivt i proteströrelsen

I slutet av november 2019 anordnades omfattande protester i Colombia, framför allt riktade mot regeringens ekonomiska reformer som drabbat stora grupper i samhället. Tillsammans med studentorganisationer och andra sociala rörelser spelade facket en viktig roll i organiseringen:

– Den proteströrelse vi såg i slutet av november är sannolikt den största vi sett på fyrtio år. Den är ett resultat av att den sociala situationen försämrats på ett katastrofalt sätt, säger Fabio Arias, förbundskassör i centralorganisationen CUT.

Facket och andra organisationer har också krävt större ekonomiska resurser till genomförandet av fredsavtalet, samt att regeringen måste se till att morden på fackligt och politiskt aktiva personer upphör.

FECODE, som är Colombias största fackliga organisation, organiserar lärare på grundskolan. Det är också FECODES medlemmar som drabbats värst av våldet och övergreppen.

– Jag tror att vi drabbats särskilt hårt därför att vi är en stark organisation och för att många lärare också är aktiva i sina lokalsamhällen och i sociala organisationer. Därför känner paramilitära grupper och andra grupper som jordägare, företagare och politiska krafter ofta att vi hotar deras intressen, konstaterar Ivan Rivas, fackligt förtroendevald i FECODES som just den här dagen deltar i en utbildning på ENS.

Själv tycker han att FECODES genom åren fått ett bra stöd från ENS, inte minst inför olika typer av förhandlingar:

– Men hoten och attackerna mot oss fortsätter, även sedan fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan från 2016 trätt i kraft. Själv kan jag exempelvis inte återvända till det samhälle där jag tidigare bott. Men hoten får inte hindra oss – utan vi fortsätter vårt fackliga arbete och försvarar vår rätt att organisera oss, fortsätter Ivan Rivas.

 

Text och bild: David Isaksson