2018-11-27

”Win-win-win” för anställda, näringsliv och stat

Social dialog? Ett utmärkt påfund, enligt panelen på Union to Unions lunchseminarium ”Vinsten med social dialog – när fack och företag samarbetar för en fungerande framtid”. "Social dialog är good for business och attraherar personal", säger Jean-Christophe Sciberras på det belgisk-franska kemiföretaget Solvay.

Deltagarna från H&M, Scania, belgisk-franska företaget Solvay, Uruguays ambassad och Union to Union var mycket samstämmiga under den timslånga diskussionen och konstaterade att social dialog betyder ”win-win-win” för både företag, arbetstagare och stat.

Social dialog är, enligt FN:s arbetslivsorgan ILO, samma sak som förhandlingar och rådgivning rörande ekonomi och sociala riktlinjer, mellan representanter för stater, arbetsgivare och anställda. Enligt ILO är social dialog det bästa verktyget för goda levnads- och arbetsvillkor, med rättvisa och stabila samhällen som mål.

Samarbete lockar engagerad personal

Jean-Christophe Sciberras, med titeln ”Head of Industrial Relations & Social Innovation” på det belgisk-franska kemiföretaget Solvay, är en övertygad anhängare av social dialog. Följdriktigt är han också samordnare av den franska plattformen för det svenska regeringsinitiativet Global Deal.

Solvay är ett stort kemiföretag med 27 000 anställda i 100 länder och organiseras bland annat med hjälp av råd, där representanter för personalen förhandlar fram olika överenskommelser.

– Medarbetare är idag motiverade, de vill delta och samarbeta. Vi gör det som en del av våra riktlinjer, för att attrahera och behålla personalen., säger Jean-Christophe Scibberas, och tillägger att Solvay har som mål att alla anställda i 58 länder ska ha samma villkor.

Dialogen en framtidsfråga

För Scanias del är social dialog en framtids- och framgångsfråga. Det handlar om att vara ett hållbart företag.

– Social dialog är inget vi jobbar med för att vi i första hand försöker vara goda, sa Sofia Vahlne, Head of Labour Affairs på Scania. Det är lätt att se fördelarna med att arbeta tillsammans och på det här sättet fångar vi in kunskaper och kapacitet. Vårt arbete börjar och slutar med människor.

Lars-Åke Bergkvist, Sustainability Business Expert på H&M, hyllade också samarbete som metod, utifrån en kostnads- och intäktsanalys: för H&M är stabila produktionsförhållanden en tydlig drivkraft.

– Den sociala dialogen är nyckeln till välfungerande industrinationer, sa Lars-Åke Berrgkvist, och redogjorde i korthet för klädjättens globala ramavtal från 2015 med IndustriAll och IFMetall: det handlar om att anställda ska ha en lön de kan leva på, att personalen har rätt att organisera sig fackligt och att parterna har ett gemensamt ansvar för att det skrivs kollektivavtal.   

Framgången avhängig konjunkturen

Uruguays ambassadör i Sverige, Santiago Wins, ingick också i panelen och berättade att i hans hemland har sedan länge social dialog och ett fruktbart samarbete mellan stat, arbetsgivare och fackföreningar varit avgörande. Kollektivavtal är vanligt, lantarbetare har reglerad åtta timmar arbetsdag och hushållsanställda tillgång till de sociala trygghetssystemen. Men givetvis är inte alla utmaningar lösta, betonade Santiago Wins:

– Även om ILO har en definition av vad social dialog är så har alla sin egen tolkning. I Uruguay har den sociala dialogen genom åren varit inriktad på lönenivåer, men ännu inte tillräckligt på socialt hållbar utveckling och tillväxt. Allt hänger egentligen ihop med den generella ekonomiska utvecklingen, när tiderna är sämre finns det en risk för att framgångar försvinner.

”Glöm inte friktionen”

Men trots alla lovord till den sociala dialogen under seminariet – alla företag och länder jobbar inte med och för social dialog. Tvärtom. Enligt världsfacket ITUC:s rättighetsindex Global Rights Index minskar det demokratiska utrymmet varje år. Fackligt aktiva mördas, arbetslösheten är hög, liksom de ekonomiska klyftorna.

Jonas Nordling, vice ordförande i Union to Union och ordförande för Journalistförbundet, påminde om att arbetsgivare och arbetstagare har i grunden olika intressen. Och social dialog bygger egentligen på friktion:

– Vi pratar sällan om det, men den här friktionen behövs för att det ska bli just en social dialog, sa Jonas Nordling och förklarade att det handlar om att rikta sig mot kompromisser, att kombinera alla delar och samarbeta för att skapa ett bättre samhälle, med ett gemensamt mål – att skapa hållbara samhällen.

Text: Maja Aase