2002-09-12

Vittnesmål om fortsatta kränkningar i Turkiet

Turkiet ansöker om medlemskap i EU. För att möta inträdeskraven har landets regering åtagit sig att bland annat stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.
- Men i praktiken ökar förföljelserna mot civila, sa Tonguc Coban från den turkiska centralorganisationen DISK, vid ett seminarium hos LO-TCO Biståndsnämnd.

Fria Fackförenings Internationalen, FFI, skriver i sin årliga rapport att regeringen är ansvarig för många kränkningar av de mänskliga rättigheterna och att efter det att ändringarna i författningen antagits, dömdes fackliga ledare för att ha förberett inbjudningar på både turkiska och kurdiska språken.

De Turkiska fackföreningarna KESK, DISK och HAK-IS, som närvarade LO-TCO Biståndsnämndens seminarium den 12 september, vittnade om tortyr och misshandel i samband med polisingripanden, att myndigheter beslutar om överdrivna och godtyckliga begränsningar av yttrandefriheten, förenings- och mötesfriheten samt att kulturella och språkliga rättigheter förtrycks.

LO och TCO har bjudit in de turkiska centralorganisationerna i några dagar för att diskutera hur svensk fackföreningsrörelse kan stödja systerförbunden i Turkiet och bidra till en stärkning av dem och en mer demokratiskt ordning i landet.