2019-12-02

Vi söker en påverkansrådgivare (vikariat)

Vill du bidra till att ge röst åt arbetstagare från hela världen och skapa bättre möjligheter och förutsättningar för internationellt fackligt utvecklingssamarbete?

Nu söker Union to Union en påverkansrådgivare som kan förvalta och utveckla Union to Unions påverkansarbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • I samverkan med kansli- och gruppchef koordinera Union to Unions påverkansarbete gällande internationellt fackligt utvecklingssamarbete
 • Regelbunden kontakt och samordning med medlemsorganisationerna
 • Regelbunden kontakt och möten med beslutsfattare
 • Skriva rapporter och analyser till externa målgrupper
 • Skriva interna underlag inför seminariet, möten etc.
 • Handlägga insatser på påverkansområdet genom t.ex. stöd till partners eller vid framtagande av studier
 • Kommunicera pågående arbete och resultat till bredare målgrupper, exempelvis genom underlag till debattartiklar samt uppdateringar i sociala medier och på vår webb.
 • Tillsammans med övriga kollegor bidra till gemensamma uppgifter inom Gruppen: Policy, påverkan och kommunikation samt kansliet som helhet

Kvalifikationskrav:

 • God kännedom, och erfarenhet, av politisk påverkan och policyutveckling
 • Analytisk förmåga- med fokus på att inhämta kunskap från rapporter etc.
 • Mycket god förmåga att samverka och koordinera med olika aktörer och intressenter från fackliga organisationer, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift- både opinionsmässigt och formenligt på såväl svenska som engelska
 • Kännedom om politiska processer nationellt och internationellt
 • Kunskap och erfarenhet från opinions-policy-påverkansarbete från internationellt  utvecklingssamarbete, fackligt arbete, alternativt inom internationellt arbete från civilsamhället.

Du får dessutom gärna ha:

 • Erfarenhet av att tala vid seminarier och utbildningar
 • Goda kunskaper i ytterligare språk

Som person är det viktigt att du har:

 • Ett arbetssätt som utgår ifrån samverkan och som är lösningsorienterat.
 • Förmåga att hantera olika tempo och flera parallella processer.
 • Förståelse för vad det innebär att arbeta i en mellanstor ideell organisation.

Vi utgår från att du delar vår syn på värdet av fackligt arbete och organisering.

Omfattning/Varaktighet:

Tjänsten är ett vikariat, perioden: 15/2 2020 – 15/1 2021. Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund finns. Tjänsten kan innebära resor både inom och utanför Sverige.

Vi vill ha din ansökan senast den 15 december till e-post: jobb@uniontounion.org med kopia till fredrik.kron@uniontounion.org

För mer information kontakta:

Fredrik Kron, chef för gruppen för Policy, påverkan och kommunikation: fredrik.kron@uniontounion.org
Tel: 070-268 11 69
Facklig företrädare: Emir Figueroa, Handels, emir.figueroa@uniontounion.org,
Tel: 072-561 71 88

 

Om Union to Union

Union to Union är de svenska fackens (LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund) gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete.  Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Union to Union har funnits sedan 1977 och är en av Sidas så kallade strategiska partner organisationer.

Organisationen jobbar tillsammans med de svenska fackförbunden och har projekt i alla världsdelar. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.  Fyra tematiska frågor är i fokus för arbetet:

 • Stärkta facken som oberoende, representativa och demokratiska aktörer.
 • Social dialog, globala värdekedjor och just transition
 • Informell sektor och migration
 • Fackföreningar som aktörer för jämställdhet

Union to Unions kansli består av ett 20 anställda i Stockholm.

Vad gör Union to Union?

Union to Union är LO, TCO och Sacos gemensamma organisation för det fackliga utvecklingssamarbetet. Läs mer om hur vi arbetar för att:

Följ Union to Union på sociala medier