Foto: Ruben WågmanMalawiska och svenska musikerförbunden har i höst med framgång arrangerat en facklig kurs. På bilden Martha Pingasa, vice ordförande för det malawiska musikerförbundet.
2017-11-14

"Vi är som en stor familj"

Låg lön och otrygga jobb. Så ser vardagen ut för musiker i Malawi. I höst har de svenska och malawiska musikerförbunden arrangerat en facklig utbildning, med gott resultat.
– Nu talar vi med en gemensam röst, säger Martha Pingasa, vice ordförande för det malawiska musikerförbundet.

Den veckolånga utbildningen i huvudstaden Lilongwe är en del i det projekt som det svenska Musikerförbundet har drivit under flera år med sitt systerförbund i Malawi. Tidigare har arbetet mest handlat om tematiska frågor kring miljö, klimat och hälsa, som hiv och aids, men under 2017 har fackliga kärnfrågor varit i fokus.

Med på årets utbildning var omkring 20 medlemmar och flera av dem berättade efteråt om sina ökade kunskaper, tack vare föreläsningarna och diskussionerna. Utbildningen hade en kapacitetsstärkande profil, kring organisering, mötesteknik och kapaciteten att företräda medlemmar på ett effektivt sätt. Efteråt var deltagarna nöjda.

– Nu talar vi med en gemensam röst. Vi är som en stor familj, säger Martha Pingasa.

Dåligt betalt och otryggt

Malawi är ett land präglat av fattigdom, med en av de lägsta inkomsterna per capita i världen. Runt 70 procent av befolkningen lever på mindre än motsvarande 15 kronor om dagen. Här är också få medlemmar i facket, anslutningsgraden ligger under fyra procent. Det gör betydelsen av att stödja det malawiska musikerförbundet ännu tydligare.

Musikerförbundet i Malawi står inför många utmaningar. Anställningarna inom musiksektorn kan ofta växla från dag till dag och det flesta arbetsplatser saknar kollektivavtal. Det leder till otrygga anställningar och låga inkomster för musikerna.

Fortfarande är det mycket arbete kvar innan det malawiska musikerförbundet har etablerat sig som ett starkt fackförbund i hela landet. Men utbildningen var ett stort kliv i rätt riktning.