Västsahara

Västsahara ockuperas av Marocko som i många år lyckats förhindra att den folkomröstning som FN beslutat om kan genomföras. Ökenområdet saknar stora naturtillgångar. En stor del av befolkningen är nomader. Normal facklig verksamhet är inte möjlig men det finns facklig organisation som är verksam från Algeriet och i flyktinglägren. 

Fakta

Statsskick
Ockuperat av Marocko
Yta
266 000 km²
Huvudstad
El-Aaiún
Språk
Arabiska

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Utöver vissa fosfatfyndigheter har landet fiskrika vatten utanför kusten. Det kan också finnas olja där som gör området intressant. På grund av ökenklimatet måste det mesta av livsmedlen importeras. Befolkningen utanför städerna är nomader. Marocko kontrollerar handeln. Levnadsstandarden är betydligt lägre än i Marocko, men i de ockuperade delarna har Marocko investerat i bl.and annat infrastruktur.

De flesta sahariska arbetare är i tjänst hos ockupationsmakten. Lönen är extremt låg. Värst uppges förtrycket vara för de som arbetar vid fosfatbolaget Fos Bucraa. Majoriteten av kvinnorna är arbetslösa, men även bland männen ligger arbetslösheten på nära 50 procent.

Den fackliga situationen: 

Någon facklig aktivitet kan inte bedrivas på de ockuperade områdena. En delegation  från Världsfacket  International Trade Union Confederation, ITUC stoppades  av de marockanska myndigheterna från att besöka de ockuperade områdena.

Flyktinglägren i Algeriet lyder inte under algerisk lag utan styrs av Polisario som fungerar som en exilregering. Polisario har också kontroll över delar av Västsaharas territorium utanför städerna där viss facklig verksamhet bedrivs.

Fackliga organisationer: 

Det finns en facklig centralorganisation som arbetar i exil, Unión General de Trabajadores de Saguia el Hamra y Rio de Oro, UGTSARIO. UGTSARIO delar in landets anställda i fyra grupper: Arbetare på slagfältet, arbetare i de ockuperade områdena, arbetare som emigrerat och arbetare i befriade områden eller flyktingläger. UGTSARIO organiserar anställda inom alla dessa grupper. 

UGTSARIO är i det närmaste en gren av den västsahariska befrielseorganisationen Polisario. Organisationen är inte ansluten till Världsfacket  International Trade Union Confederation, ITUC. UGTSARIO får aktivt stöd från flera afrikanska fackliga organisationer bland andra NLC i Nigeria och COSATU i Sydafrika. 

Senast uppdaterad: 

Januari 2019 av Kjell Kampe

För mer info kontakta info@uniontounion.org

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt