2010-06-15

Världsdagen mot barnarbete: engagemang ger färre barnarbetare

När storföretag, regeringar och organisationer engagerade sig, minskade också antalet barnarbetare. Det visar två nya fältstudier från Indien. Men barnarbetarna på odlingarna är fortfarande många.

Trots att barnarbetet i indiska fröodlingar minskat med 25 procent så arbetar fortfarande mer än en halv miljon barn med odling av bomullsfrön och annat utsäde i landet under riskabla förhållanden. Omkring 230 00 av dessa är under 14 år.

Både multinationella företag och indiska fröföretag outsourcar utsädesodlingen till småbönder och familjejordbruk i isolerade delar av landet. Där jobbar barnen under långa arbetsdagar och utsätts okontrollerat för växtgifter utan besvärande kritiska ögon.

De företag som inte gjort något för att minska barnarbete flyttar allt mer av sin fröproduktion till dessa isolerade landsdelar där billig arbetskraft är lätt att hitta. Till dem hör multinationella företag som Dupont, Dow AgroSciences, Bejo Sheetal, Advanta och US Agri.

Den goda nyheten är att företag som Bayer och Monsanto har gjort försök att få stopp på barnarbetet. Hos deras underleverantörer har antalet barn som arbetar minskat från nära 53 procent för sex års sedan till mindra än tre procent nu.

För de vuxna har lönerna ökat, men når ännu inte upp till Indiens mycket låga minimilöner. För kvinnor är situationen fortfarande bedrövlig. De har längre arbetsdagar än männen och deras löner når bara upp till 50- 60 procent av männens.

Rapporterna presenterades på Världsdagen mot barnarbete den 12 juni och är publicerad av organisationerna Indienkommittén i Nederländerna, International Labor Rights Forum ILRF, samt Kampanjen Stop Child Labour. Författaren heter Davuluri Venkateswarlu.

ILO:s generalsekreterare Juan Somavia påminner om att alla vapen måste vässas om milleniummålet om att utrota barnarbete till 2016 ska kunna nås, för världens 215 miljoner barnarbetare.

Foto: Landelijke India Werkgroep