2018-09-06

VÄRLDEN I POLITIKEN

Söndag 9 september 2018 är det val i Sverige - ett val där de globala utvecklingsfrågorna har kommit i skymundan.   

 

Vi vill tvärtemot de stundtals hårda och nationalistiska tongångarna som hörs i samhällsdebatten vara globala och #hjärtavärlden. Partierna saknar inom flera områden en konkret politik för att bemöta de kriser och utmaningar som världen står inför. 

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratier är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige måste hantera. 

Vår kartläggning visar att partierna inte prioriterar dessa frågor. Syftet med kartläggningen som presenteras i rapporten " VÄRLDEN I POLITIKEN" är att tydliggöra vad de politiska partierna vill i frågor som är viktiga för en rättvis och hållbar global utveckling. Rapporten går att laddas ner och läsas i sin helhet eller i form av sammanfattningar. Kartläggningen bygger på teman i valmanifestet #hjärtavärlden, som Union to Union och 50 andra medlemsorganisationer i Concord står bakom.

Förhoppningsviss kan #hjärtavärlden vara till hjälp för dig som utifrån ditt egagemang för globala utvecklingsfrågor står i valet och kvalet vilket parti du ska rösta på.