2021-09-10

Varför är demokratin hatad av så många med makt?

Allt fler talar om krisen för demokratin, färre säger att de har lösningen. När den globala trenden går åt fel håll, från yttrandefrihet till våld, från mänskliga rättigheter till förtryck, måste demokratin försvaras bättre, tydligare, mer samlat och högljutt. Det vet vi.

Men hur gör vi?

Ett år före riksdagsvalet 2022 bjuder Union to Union in till ett samtal med Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor, aktuell med boken "Din Agenda 2030. Så bidrar du till en hållbar planet", Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och verksam vid Institutet för framtidsstudier, aktuell med boken ”All makt åt folket” och Oscar Ernerot, ny chef för LO:s internationella enhet. Moderator: Maja Aase, Union to Union, Sveriges fackliga organisation för utvecklingssamarbete

Datum och tid: Fredag den 10 september klockan 10.00

Var: Digitalt på Union to Unions Facebooksida och YouTubekanal