Vårdförbundet

Telefon: 
E-post: 

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60290
Mer info

Vårdförbundet, ASSR, ST, Vision och Kommunal ska tillsammans med Public Services International (PSI), PSI:s subregionala kontor i Beirut och 16 samarbetspartner i Turkiet, Libanon, Tunisien och Algeriet genomföra ett projekt under 2018-2022. Projektet är ett nytt samarbete mellan partner i frågan om mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter.

Antalet flyktingar som kommer in eller passerar projektländerna är ett resultat av långdragna konflikter, krig, repressiva regimer, ekonomiska och ekologiska kriser, brist på demokrati och hot mot mänskliga rättigheter. Den oro över flyktingar och invandring som präglar samhällena i projektländerna förvärras av avsaknaden av politisk vilja och bristen på regeringens politik riktad mot att främja social integration och motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Att säkerställa att hela samhället får tillgång till kvalitativa offentliga tjänster, anständiga arbetsvillkor och socialt skydd kommer att bidra till att lätta på dessa spänningar och underlätta integrationen för att främja samhällsutvecklingen.

Fler flyktingströmmar kan förväntas och det gör att det är av kritisk betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan. Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Detta kommer att göras genom att öka fackliga ledares förståelse av att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter, stärker facket egna intresse i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla; genom en serie av seminarier och utveckling av relevanta utbildningsmaterial; genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att ha ökat inflytande på politik. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem och en extern utvärdering.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60264
Mer info

Ockupationen av Västbanken begränsar Palestiniernas rörelsefrihet och kvinnor är särskilt utsatta. De bär huvudansvaret för barnen och att utsätta sig för onödiga risker innebär ett hot mot familjen. Mäns, och särskilt kvinnors, rörelse till och från sin arbetsplats och deltagande i fackliga aktiviteter är begränsad. Projektet syftar till att stärka Palestinian Nurses and Midwifes Association (PNMA) till att bli en stark, demokratisk, transparent och medlemsstyrd organisation som samarbetar med andra fackliga organisationer i regionen och världen. Projektet, som stöds av Vårdförbundet och det globala facket ICN, ger PNMA:s medlemmar, speciellt kvinnor, möjlighet att bryta mot isoleringen och tillgång till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Vårdförbundet
Land:
Nummer:
60312
Mer info

Vårdförbundet i partnerskap med International Council of Nurses (ICN) och Lesotho Nurses Association (LNA) planerar ett projekt som syftar till att stärka LNA:s kapacitet att verka för organisering av sjuksköterskor och barnmorskor i Lesotho. Projektet ger stöd till Hiv-positiva medlemmar att få vård och hävda sina rättigheter i ett alltför stigmatiserat samhälle mot hiv-positiva.

Till projektsidan