Foto: Asheen AnoopVåld i hemmet – ökad risk för skador på jobbet. Det visar en ny rapport från det globala fackförbundet ITF.
2020-10-19

Våld i hemmet – ökad risk för skador på jobbet

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som påverkar både jobbet och arbetsmiljön. Det visar en ny rapport från det globala facket ITF, som har granskat hur våld i hemmet drabbar arbetstagare i Indien.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 35 procent, eller 818 miljoner av världens kvinnor över 15 år, upplevt sexuellt eller fysiskt våld i hemmet, på jobbet eller ute i resten av samhället. Den här bilden bekräftas nu i en ny rapport om hur jobbet påverkas av våldet i hemmet. Det globala fackförbundet ITF, International Transport Workers’ Federation, har sammanställt rapporten i samarbete med indiska fackförbund och organisationer.

Rapporten hittar du här.

Förövaren ofta en kollega

Rapporten granskar särskilt hur arbetstagare inom transportsektorn i Indien påverkas på sina arbetsplatser. De flesta uppger att våldet i nära relationer går ut över deras arbetsförmåga: de blir distraherade, trötta, sjuka och risken för skador ökar, inte minst då de också får ta emot hotfulla telefonsamtal och sms från förövarna.

Våld i hemmet har även orsakat att arbetstagare kommit försent till jobbet eller inte dykt upp alls. 22 procent rapporterar att förövaren även dykt upp på arbetsplatsen och 42 procent uppger att de arbetar på samma arbetsplats som förövaren.

Drabbad riskerar uppsägning

De flesta, som är eller har varit utsatta för den här typen av våld, har diskuterat det med andra på arbetsplatsen. Det har i sin tur lett till att majoriteten har känt sig utsatt för ytterligare våld och trakasserier, då de avslöjat sin situation hemma.

Arbetstagarna har även upplevt diskriminering eller negativa åtgärder från arbetsgivaren. 23 procent har rapporterat att de blivit uppsagda, på grund av att de har berättat om våldet i hemmet.  

Rapporten visar också att våld i nära relationer riskerar att i förlängningen drabba även andra än de direkt drabbade. Kollegor till våldsutsatta arbetstagare känner av ökad stress och att upplever att deras arbetsbörda ökar.

”Ratificera konvention C 190!”

ITF framhåller i rapporten att våld i hemmet är en facklig fråga och en fråga som fackförbund måste engagera sig mer i. Det är också viktigt att informera och öka kunskapen för att sätta stopp för våldet och därmed minska påverkan på arbetsmiljön. Enligt ITF ska ingen arbetstagare riskera att förlora sitt jobb på grund av att de är utsatta för den här typen av våld.

Under flera år har den globala fackföreningsrörelsen kampanjat för att få igenom en internationell konvention mot könsbaserat våld i arbetslivet. Kampanjarbetet ledde fram till att en sådan konvention antogs 2019 av FN:s arbetslivsorgan ILO. I rapporten påpekar ITF att ILO-konvention C190 är ett viktigt verktyg för att stoppa våldet.

Fackförbund runt om i världen arbetar nu för att ILO:s medlemsländer ska ratificera konventionen, vilket innebär att de förbinder sig att tillämpa konventionen i nationell lagstiftning. Än så länge har bara Argentina och Uruguay ratificerat konvention C 190.

Läs mer i vår rapport från 2018 om hur facket arbetar globalt för att motverka könsrelaterat våld på arbetsplatsen.