Jon Tyson / Unsplash
2019-03-25

Välbesökt toppmöte för kvinnliga rättigheter

Det internationella toppmötet Commission on the Status of Women (CSW63) anordnades för sextiotredje gången i ordningen av FN förbundet UN WOMAN i FN:s högkvarter i New York från den 11 till 22 mars 2019. Antalet deltagare, som är det största hittills, bestod sammanlagt av mer än 5000 representanter från civilsamhällesorganisationer från hela världen, nästa 2000 representanter för olika statsdelegationer och 86 ministrar. 

Efter två veckor av intensiva dialoger avslutades årets session med godkännandet av en rad slutsatser (Agreed Conclusions) som antagits av medlemsstaterna. De överenskomna slutsatserna mynnar konkret ut i att stater ska skydda och förbättra kvinnors och flickors tillgång till sociala trygghetssystem, offentliga tjänster och hållbar infrastruktur, som i sin tur ska vara utformade för att förhindra diskriminering och skapa jämlika villkor för kvinnor i förhållande till män.

Verkställande direktör för UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, beskrev toppmötet som att: 

"Denna årliga samling har aldrig samlat fler deltagare eller varit mer betydelsefull för världens kvinnor och flickor. Kommissionens rekommendationer banar väg för regeringar och stater att engagera sig och investera annorlunda, involvera kvinnor i politisk dialog och inrikta sig på initiativ som överbygger de största hindren för kvinnor och flickor att göra sina röster hörda".

De globala fackföreningarna viktig aktör i förändringsarbetet

Inför det nu avslutade UN WOMEN-toppmötet CSW63 framhöll delegationen från de internationella facken, vikten av att stater och regeringar, som i huvudsak är ansvariga för hållbar infrastruktur och sociala trygghetssystem och som utförare av offentliga tjänster, anlägger ett mänskliga rättighetsbaserat förhållningssätt, som respekterar kvinnors och flickors värdighet.

Mer än hälften av den globala befolkningen omfattas inte av någon form av socialt skyddssystem, och mindre än 30 procent kan ta del av ett mer omfattande socialt skydd. På grund av könsskillnaderna i de sociala trygghetssystemen har kvinnor lägre täckningsgrader och sämre förmåner, särskilt när det kommer till ålderspensioner, arbetslöshetsersättning och föräldraledighet.

Skillnaderna mellan könen blir särskilt tydliga på ålderns höst, nästan 65 procent av personer i pensionsåldern som lever utan pension är kvinnor. Sett över hela livscykeln leder det till att kvinnor i betydligt större utsträckning riskerar att få leva ett liv i fattigdom.

Den privatisering av det offentliga som sker i många länder leder till en övergång från formellt arbete till många gånger informellt arbete, vilket i sin tur leder till än större könsskillnader då tillgången det sociala skyddsnätet minskar.