2002-08-20

Världens största ekonomiska frizon.

Shenzhen i Kina, nära gränsen mot Hong Kong, är världens största ekonomiska frizon. För 20 år sedan var Shenzhen bara en liten by med 30 000 invånare. Idag är det en stad med sju miljoner invånare. Detta är den enskilt snabbaste urbaniseringen som någonsin uppmäts i världen. Shenzhen har blivit ett centrum i Kina för lättare industriproduktion - som leksaker, gymnastikskor, elektronik och kläder. Mängder med utländska företag är etablerade i Shenzhen, men det vanligaste är att utländska kedjor lägger ut produktion på kinesisktägda företag i den gigantiska frizonen. Fackliga rättigheter i zonen är inskränkta, liksom i övriga Kina. Ändå har flera strejker förekommit i frizonen, liksom försök att bilda oberoende fackföreningar. Anställda som agerar utanför den statliga fackföreningsrörelsen ramar riskerar dock långa fängelsestraff. Den snabba industrialiseringen har vidare skapat allvarliga miljö- och arbetsmiljöproblem. Vid åtminstone tre tillfällen har fabriksbränder lett till att ett hundratal anställda omkommit. Bränderna får ofta ett våldsamt förlopp på grund av alla kemikalier och plaster i produktion. En annan orsak till det stora antalet dödsoffren är att man tillämpar systemet tre-i-ett - det vill säga lager, produktion och logi i samma byggnad.