Uzbekistan

Regimen i Uzbekistan utsätter oppositionen för hårda repressalier. I landet finns endast en statligt kontrollerad fackföreningsrörelse. Oppositonella utsätts regelbundet för repression.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
447 400 km2
Huvudstad
Tasjkent
Religion
90 procent av befolkningen är muslimer, i huvudsak sunni, omkring 10 procent är ortodoxt kristna
Invånare
32,4 miljoner
BNP/Invånare
7400 US-dollar
Språk
Uzbekiska
UNDP/HDI
Ranking: 105, Index: 0.710. UNDP, 2018.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad: 

Uzbekistan är en av världens största producenter av bomull. Den utrustning som tidigare användes för att plocka bomull maskinellt har dock förfallit. Idag sker arbetet manuellt och många barn deltar i arbetet. Under skördesäsongen stänger många skolor för att eleverna ska plocka bomull.

Den fackliga situationen: 

Landets enda fackliga organisation är Federation of Trade Unions of Uzbekistan (FTUU), en direkt fortsättning på den tidigare kommunistika fackföreningsrörelsen och kontrolleras fortfarande av staten. Reformeringen av fackföreningsrörelsen är obefintlig. Oberoende fackliga organisationer är inte tillåtna.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Uzbekistan har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men i landet sker systematiska kräkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Staten kontrollerar den enda tillåtna fackföreningsrörelsen.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Uzbekistan:

Fackliga organisationer: 

Fackliga organisationer: Federation of Trade Unions of Uzbekistan (FTUU). I landet finns inga organisationer som tillhör Världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Utvecklingsprojekt i Uzbekistan