2018-07-08

Almedalen: Så syntes och hördes de fackliga utvecklingsfrågorna

Det stora samtalsämnet under veckan har varit närvaron av nazistiska grupper, som agerat hotfullt och som stört andras arrangemang. Att demokratin är hotad, inte bara i världen utan även i Sverige, blev på så sätt mycket tydligt.

Nazistiska och rasistiska gruppers närvaro var påtaglig i Almedalen även detta år. Därför gick Union to Union ihop med 40 organisationer för att uppmana landets politiker att trygga det demokratiska utrymmet. Problemet är reellt, och vi kommer tyvärr antagligen behöva återkomma till detta ämne under hösten.

Men trots att oro, rädsla och ilska präglat veckan på grund av nazisternas närvaro, har vi fortsatt att använda den demokratiska plattformen som Almedalen är, och fört samtal som är viktiga för oss - och dig och dina kollegor i världen.

De fackliga utvecklingsfrågorna har lyfts i Almedalen på flera olika sätt.

Facket stärker demokratin

I ett seminarium arrangerat av Sida deltog Visions förbundsordförande Veronica Magnusson tillsammans med företrädare från SCB, Folksam, Action Aid, Uppsala Universitet samt Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Samtalet kretsade kring den demokratiska utvecklingen i världen och Carin Jämtin lyfte facken som ett exempel som bidrar till att stärka demokratin. Veronica Magnusson talade även om det som framkommit i världsfacket ITUCs granskning, att i 65% av världens länder kränks den grundläggande rätten att organisera sig fackligt. Här kan du se en kort intervju med Veronica.

Union to Unions Ruben Wågman och Heidi Lampinen deltog också i Global Reportings innovativa sätt att lyfta hur vi på olika kan göra världen bättre – och roligare, genom den japanska metoden Pecha Kucha med korta inspirerande presentationer.

Politikernas syn på globala frågor fick ta plats

De globala frågorna lyftes även genom de gemensamt arrangerade seminarierna med civilsamhällesplattformen Concord Sverige och kampanjen #hjärtavärlden. Utifrån den partigranskning som gjorts av biståndspolitiken genomfördes en utfrågning av partierna. Bland annat frågor om partiernas visioner för Agenda 2030 och vilken roll biståndet ska spela i framtiden ställdes. Hela debatten kan ses här

Concords jämställdhetsarbetsgrupp höll även en särskild utfrågning av biståndsminister Isabella Lövin hölls, där den feministiska utrikespolitiken stod i fokus.

Text: Heidi Lampinen och Ruben Wågman

Se politikerutfrågning i efterhand

Under Almedalsveckan arrangerade CONCORD Sverige, som Union to Union är en del av, en politikerutfrågning med sju riksdagspartier om globala frågor som migration, bistånd och Agenda 2030.