2018-04-10

Union to Union #hjärtavärlden

Tillsammans med 51 organisationer lyfter Union to Union behovet av att prata mer om global hållbar utveckling i valet 2018 genom kampanjen #hjärtavärlden. Du som är medlem i facket och har ett globalt engagemang är viktig och kan bidra till att göra dina globala hjärtefrågor till valfrågor!

– När länder drar sig ur internationella överenskommelser om människors grundläggande rättigheter och tongångarna blir allt mer nationalistiska vill vi visa att vi är många som vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig, säger Kristina Henschen, chef på Union to Union. Hon är även ordförande för CONCORD Sverige, plattformsorganisationen som samordnar #hjärtavärlden och är talesperson för kampanjen, som man kan läsa om i sin helhet på kampanjsidan www.hjartavarlden.nu.

Globalt fokus behövs i valdebatten

Union to Union står bakom kampanjen och dess valmanifest. Organisationen kommer att diskutera frågor som rör global hållbar utveckling under valåret 2018, utifrån ett internationellt fackligt perspektiv. Det behövs.

7600 personer dör varje dag i arbetsrelaterade olyckor runt om i världen och 25 miljoner arbetar fortfarande under tvång. Kvinnor och unga är i en särskilt utsatt situation på arbetsmarknaden, såväl som de 214 miljoner migrantarbetarna i världen. På global nivå tjänar kvinnor 26,5 procent mindre än män och könsrelaterat våld och trakasserier i arbetslivet fortgår i hela världen. Hälften av alla arbetstagare arbetar i osäkra anställningar och det är speciellt vanligt bland unga. Samtidigt är det i många länder livsfarligt att organisera sig fackligt och kämpa för sina rättigheter i arbetslivet.

Hur vill de svenska politikerna arbeta för att förändra detta? Det är en fråga som måste in i valdebatten för att vi medborgare ska kunna ta ställning i valet 2018.

Samtidigt vill Union to Union uppmana alla fackliga medlemmar i våra medlemsorganisationer (LO, TCO, Saco och dess medlemsförbund) att också bidra i kampanjen. Det är en fråga om solidaritet med alla fackliga kollegor runt om i världen, men är även viktigt för oss här i Sverige. När arbetsvillkor blir sämre i andra delar av världen, påverkar det även våra möjligheter till goda arbetsvillkor.

Åtta av tio tycker att det globala är viktigt

En undersökning Union to Union lät göra 2017 visar att åtta av tio fackligt förtroendevalda tycker att det globala fackliga samarbetet är viktigt. Det är en siffra som även rimmar väl med hur många som tycker att globala frågor ska vara en valfråga.

I samband med valmanifestet #hjärtavärlden har en Sifo-undersökning genomförts med över 1000 tillfrågade. Den visar att åtta av tio vill att politiker ska diskutera mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse. Undersökningen visar också att nästan 7 av 10 personer vill att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder. 

 

  • Gå in och läs mer på kampanjsidan www.hjartavarlden.nu.

  • Ställ dig bakom valmanifestet, som sätter mänskliga rättigheter och miljö i fokus, genom att sprida hemsidan och dela Union to Unions inlägg om kampanjen på sociala medier. Ju mer vi hjälps åt att dela och diskutera ju fler får upp ögonen för de globala frågorna (Hitta till Union to Unions facebook, instagram och twitter!)

  • Berätta vad #hjärtavärlden betyder för dig! Vilken global fråga anser du att politikerna inte får blunda för i #valet2018?

  • Använd hashtaggen #hjärtavärlden när du diskuterar globala valfrågor i sociala medier. Tagga (@) en politiker för att ställa frågorna direkt till dem.

  • Är du engagerad eller jobbar på ett fackförbund som själva vill sprida bilderna som hör till #hjärtavärlden? Hör av dig till info@uniontounion.org så kan vi skicka dig filerna.