2016-05-24

Union to Union första biståndsorganisation att hbtq-certifieras

PRESSMEDDELANDE 150525: Idag blir Union to Union hbtq-certifierad. Under snart ett år har hela organisationen genomgått olika utbildningar i hbtq-frågor och en särskild arbetsgrupp har tittat på processer som organisationen bör se över för att säkerställa likabehandling på arbetsplatsen.

För Union to Union, som genom ett hundratal utvecklingsprojekt stödjer fackliga organisationer i ett 80-tal länder, är certifieringen ett första steg i en långsiktig vision att integrera frågorna i alla sina samarbetsprojekt.

- Redan idag finns flera intressanta initiativ och vi vill med den här certifieringen få större kompetens i de här frågorna, men också visa omvärlden och våra samarbetspartners att det här är viktigt för oss, säger Kristina Henschen, chef för Union to Union. Vi hoppas också kunna inspirera andra organisationer när de tar sitt nästa steg mot en bra arbetsmiljö för alla.

Runtom i världen utestängs homo- bi- trans och queerpersoner (hbtq) från arbetsmarknaden. Diskriminering och trakasserier är vanligt förekommande och skyddande lagstiftning saknas ofta eller tillämpas inte. Möjligheterna att försörja sig själv och sin familj är därmed små och ett liv i utanförskap och fattigdom blir alltför ofta fallet.

- Svensk och internationell fackföreningsrörelse är viktiga aktörer för att garantera rättigheter för alla arbetstagare och att ingen ska behöva bli diskriminerad på arbetsmarknaden. Vi ser det därför som mycket positivt att Union to Union nu tydligt tar ställning i den här frågan och vi hoppas givetvis att flera fack och biståndsorganisationer följer efter, säger Pär Viktorsson Harrby, verksamhetschef för RFSL.

Union to Union är den första biståndsorganisationen i Sverige att i sin helhet bli hbtq-certifierad. Inte heller har något fackförbund låtit hela sin verksamhet genomgå denna process. Däremot är redan ett distrikt inom Kommunal certifierat och både Handelsanställdas förbund och GS-facket har nyligen fattat kongressbeslut om att påbörja en certifiering.

Mer om Union to Unions hbtq-arbete: www.uniontounion.org/hbtq
Mer om RFSL:s hbtq-certifiering: www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning
 
För mer information:
Karin Lindström, kommunikationschef, karin.lindstrom@uniontounion.org, +46 70-214 41 91
Mathilda Piehl, kommunikationschef, mathilda.piehl@rfsl.se, +46 73-660 32 48