2002-06-13

Ungdomsutbyte

Från och med i höst kan fackligt anslutna ungdomar, via sitt förbund, söka om ungdomsutbyte hos LO-TCO Biståndsnämnd.

Det innebär att en eller flera personer samt en eller flera representanter från ett utvecklingsland träffas tillsammans under minst två veckor i utvecklingslandet och under minst två veckor i Sverige. Personerna ska själva planera och genomföra utbytet.

Programmet vänder sig främst till de som saknar erfarenhet av resor till utvecklingsländer eller aktivt engagemang inom internationellt utvecklingssamarbete.

Bidraget, som är ett schablonbidrag och lika stort för alla, är tänkt att vara ett stöd till rese- och uppehållskostnader.

Ansökningshandlingar och mer information kommer att sändas ut till förbunden senare.

Mer information kan fås av Åsa Svensson på LO-TCO Biståndsnämnd.