2002-03-11

Ungdomsarbetslösheten stiger i Asien

Ungdomsarbetslösheten i Asien och Stillahavsområdet ökar snabbt. Enligt ett uttalande antaget av FN-organet ILO riskerar den höga arbetslösheten bland ungdomar att leda till en våg av brottslighet och social oro. Enligt ILO måste man i första hand satsa på att ge ungdomarna utbildning, då kan de få de kunskaper som behövs på arbetsmarknaden. ILO konstaterar att ungdomsarbetslösheten är särskilt hög i vissa länder. Till dessa hör Sri Lanka, där 29 procent av de unga är arbetslösa, Filippinerna med en ungdomsarbetslöshet på 25 procent och Sydkorea med 15 procent.