Foto: © ILO / Crozet M.Unga lärlingar får yrkesutbildning vid CFTPS Training Center i Diego-Suarez, Madagaskar
2020-12-01

Unga i världens fattigaste länder måste ha en framtid efter pandemin - ny rapport från ILO

En global återhämtning efter covid-19-pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen måste möjliggöra en framtid för unga i länder med utbredd fattigdom, enligt en ny rapport från ILO. 

Även om antalet rapporterade fall av covid-19 i världens fattigaste låginkomstländer hittills har varit på relativt låga nivåer kommer pandemins effekter på människors sysselsättning och försörjningsmöjligheter att vara exceptionellt djupa och långvariga. Detta riskerar att rasera decennier av fattigdomsbekämpning, att äventyra utvecklingsmöjligheterna och hotar att riva sönder den sociala strukturen.

Baserat på nuvarande demografiska trender kommer en av fem framtida unga i världen att födas i ett MUL-land (världens minst utvecklade länder) år 2030. Att ge de unga kvinnorna och männen utbildning, kompetensutveckling, jobbmöjligheter och utsikter till ett anständigt liv kommer att vara avgörande för en verkligt global återhämtning och en bättre framtid för alla.

Läs rapporten här