2017-03-08

Tystnaden om mens ett hinder för kvinnors arbete

Över hela världen är menstruation förknippat med skam. Mensskydd ska gömmas, blodet osynliggöras. Och i kombination med fattigdom blir den till en kollektiv katastrof som hindrar personer som menstruerar från att gå i skolan och att arbeta. Att detta inte är hållbart och att en förändring måste ske diskuterades under lunchmötet: Mens, makt och arbete.

Mens är präglat av skam och utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. Dessutom är det ett stort hinder för utveckling i länder eftersom det hindrar flickor från att klara av sina studier,

- Skolfrånvaron varje månad på grund av mens är väldigt hög i många delar av världen, vilket gör detta till en väldigt viktig fråga för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling, säger Anna Dahlqvist, författare till boken Bara lite blod.

För utan mensskydd, vatten, toaletter och kunskap nekas de som har mens tillgång till grundläggande rättigheter. Makten över mensen är en nödvändighet, en förutsättning för deltagande i det liv som pågår i offentligheten och på arbetsmarknaden. Men successivt håller den växande mensrörelsen på att väcka frågan även politiskt och där har facken har en viktig roll.

- 800 miljoner människor blöder dagligen, och en person har mens i snitt 6,25 år under en livstid. Om man kopplar ihop det med att man spenderar en majoritet av sin vakna tid på jobbet blir det väldigt tydligt att detta är en facklig fråga. Facken har en viktig uppgift att påverka arbetsplatser och inkludera frågan om mens i förhandlingarna om kollektivavtalen, säger Heidi Lampinen, programhandläggare för industrisektorn vid Union to Union.

I flera av de utvecklingprojekt som drivs av det globala facket IndustriAll, via svenska IF Metall, Unionen och Pappers med industrifack i framförallt Asien är det framförallt tre frågor som lyfts fram: tillgång till avskilda toaletter, tid att ta pauser från arbetet för toalettbesök och löner det går att leva på.

- Lönen är central och i exempelvis Kambodja är sannolikheten väldigt liten att arbetstagarna tar av en lön det redan inte går att leva på för att köpa mensskydd.

Det finns också en brist på kunskap och förståelse för vad mens egentligen är.

- Det är inte bara ett problem i andra delar i världen utan även i Sverige förknippas mens med något som är farligt eller sexuellt. Men sanningen är att det är en kroppsfunktion som berör oss i vardagen. Vi behöver vända på synen på mens och att det är en helt naturlig kroppsfunktion, säger Louise Berg, Sibship society och projektledare för projektet Mera mens.

- På en högre politisk nivå finns generellt en beröringsskräck kring ordet, vilket är problematiskt i sig. I FN:s globala mål avstod man från att nämna ordet mens, trots att fanns det många som försökte påverka för detta, berättar Anna Dahlqvist. Denna prydhet bara förstärker skammen kring mens och måste därför brytas.

 

Vill du se hela seminariet finns det tillgängligt här: