2002-06-20

Två fackliga aktivister fängslade i Kina.

Två fackliga aktivister, Hu Mingjun och Wang Sen, har dömts till 11- respektive 10-åriga fängelsestraff för att ha försökt organisera protester bland anställda vid Järn- och stålfabriken i Dazhou. Orsaken till protesten var att arbetarna inte hade fått lön på ett år. De två fackliga aktivisterna krävde också rätten att bilda oberoende fackföreningar.