Turkmenistan

Regeringen i Turkmenistan tillåter ingen politisk opposition och håller en hård kontroll över pressen. Gurbanguly Berdimuhamedow är både stats- och regeringschef. Han har suttit vid makten sedan 2007. I landet finns en statligt kontrollerad fackföreningsrörelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
488 100 km2
Huvudstad
Asjchabad
Religion
90 procent av befolkningen är muslimer, 10 procent är ortodoxt kristna
Invånare
5,9 miljoner
BNP/Invånare
19 500 US-dollar
Språk
Turkmeniska är största språk, delar av befolkningen talar ryska och uzbekiska
UNDP/HDI
Ranking: 108. Index: 0.706. UNDP, 2018.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad: 

Turkmenistan är rikt på gas och olja. Under det senaste decenniet har landets regering försökt få energiföretag i väst att bygga en pipeline för att transportera gas till Europa. Ännu har emellertid inget företag nappat på förslaget, vilket fördjupat den ekonomiska krisen i landet och lett till en växande utlandsskuld. 

En annan idé har varit att bygga en pipeline till Pakistan genom Afghanistan, men de fortsatta oroligheterna i Afghanistan har gjort att projektet inte varit möjligt att genomföra.

Den fackliga situationen: 

I landet finns endast en facklig struktur, den statligt kontrollerade rörelsen National Center of Trade Unions of Turkmenistan (NCTUT). NCTUT redovisar att organisationen har 1,3 miljoner medlemmar. I princip är det obligatoriskt för anställda att ansluta sig fackligt. NCTUT tillhör Allmänna Konfederationen av fackföreningar, VKP. I landet råder ett systematiskt förtryck mot all opposition, vilket också förhindrat framväxten av en oberoende fackföreningsrörelse. Tryckfriheten är inskränkt och massmöten och demonstrationer är förbjudna.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Turmenistan har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men i landet sker systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Ingen politisk opposition accepteras, det gäller även de fackliga organisationerna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Turkmenistan:

Fackliga organisationer: 

Landets enda tillåtna fackliga organisation är: National Center of Trade Unions of Turkmenistan NCTUT. I landet finns ingen medlem i Världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.