2016-09-15

Turkiet: Internationellt stöd ger effekt

Sedan kuppförsöket i Turkiet i juli har läget vad gäller mänskliga rättigheter kraftigt försämrats. Framför allt gäller det situationen för journalister, offentliganställda, lärare och akademiker. - Att så många nu förlorar sina arbeten kommer även ha en negativ effekt för landet på lång sikt, säger Jonas Nordling, Svenska Journalistförbundet.

19 fackförbund har förbjudits och 80 000 anställda har sagts upp.
Statliga myndigheter och kommuner kräver att deras anställda ska fylla i olika typer av blanketter om vilka fackföreningar och organisationer de är medlemmar samt vilka tidningar de läser.

- Människor misstänkliggörs och sparkas, och det kan grunda sig i att de läser en viss tidning, säger Mehmet Köksal journalist och bloggare från Turkiet när han i veckan talade på ett lunchmöte arrangerat av Union to Union.

- Flera som fått sparken från sitt jobb blir också svartlistade i hela sektorn, vilket skapar stort missnöje och känsla av hopplöshet. Det missnöje och den polarisering som nu växer mellan de som är för eller emot president Erdogan skapar en misstänksamhet från EU och andra länder som har en relation med Turkiet. Det påverkar i sin tur ekonomi, handel och andra viktiga aspekter i samhället, fortsätter Mehmet Köksal, som också arbetar som projektledare vid europeiska journalistfederationen EFJ.

Jonas Nordling, ordförande på Svenska Journalistförbundet och Maria Rönn, vice ordförande på Lärarförbundet påpekade också de negativa effekterna av det som händer i Turkiet.

- När ledare vill begränsa yttrandefrihet med olika idéer och röster i samhället, är journalister och lärare två väldigt utsatta yrkesgrupper, menade Jonas Nordling.

- Lärare har en möjlighet att utveckla unga att tänka kritiskt och det kan vara ett hot när man vill få folket att tänka på ett visst sätt, sa Maria Rönn.

För att lösa den komplexa situationen i Turkiet är panelen enig om att det bästa är att ge stöd åt demokratiska och grundläggande mänskliga rättigheter i landet. Internationella organisationer och fackföreningar har då en viktig roll i sammanhanget för att göra det möjligt att vända utvecklingen i Turkiet.

- Det behövs samarbeten och stöd till civilsamhället, och internationella aktörer har visat sig vara effektiva i att påverka och hjälpa situationen, sa Jonas Nordling.

- Samarbetet mellan exempelvis Lärarförbundet och det globala facket Education International har möjliggjort påtryckningar och att vi har kunnat markera missnöjet i hur våra kollegor i Turkiet behandlas. Det är ett viktigt och kraftfullt verktyg i hanteringen av det här problemet, avslutade Maria Rönn.