Tunisien

Tunisien är ett av de ekonomiskt mest utvecklade länderna i Afrika. UGTT som är den enda fackliga centralorganisationen har en stark ställning i samhället och var en drivande kraft i den folkliga revolten som inledde "den arabiska våren" 2011.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
164 150 km²
Huvudstad
Tunis, 651 000 invånare
Religion
Islam
Invånare
11,4 miljoner
BNP/Invånare
11 617 US dollar
Språk
Arabiska, franska
UNDP/HDI
Rangordning: 96, värde: 0,721
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga)

Arbetsmarknad: 

Tunisiens ekonomi är relativt diversifierad med en betydande jordbrukssektor, gruvindustri, olje- och energisektor, turism och tillverkningsindustri. EU är Tunisiens viktigaste handelspartner. Cirka 200 000 tunisier arbetar i Frankrike. Utlandsskulden är stor och arbetslösheten hög. Den ekonomiska krisen och de många terroristbrotten har drabbat Tunisien hårt, särskilt turistnärinen som 2015 minskade med 15 %. 

Arbetskraften är i allmänhet utbildad och nästan alla kan läsa och skriva. Däremot råder brist på yrkesutbildade tekniker, medan det finns ett överskott av utbildade medicinare och farmaceuter.

Den fackliga situationen: 

UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail var den bäst organiserade kraften och var drivande i den folkliga resningen 2010-11. Man har därefter fortsatt att driva på för en demokratisk utveckling, vilket också ledde till starka motsättningar med den islamistledda regeringen 2011-13. Efter revolutionen förs regelbundna förhandlingar om kollektivavtal för de offentligt anställda. I januari 2013, på tvåårsdagen av revolutionen, undertecknades ett 'Socialt kontrakt' med riktlinjer för framtida samarbete mellan regeringen och UGTT. Fackliga rättigheter är garanterade i lag, men kränkningar är dock inte ovanliga, speciellt inte inom den privata sektorn. I december 2016 träffades ett kollektivavtal för statsanställda efter långdragna förhandlingar och hot om strejk.

2015 fick UGTTs och dess generalsekreterare Houcine Abbasi ta emot Nobels fredspris för sin del i demokratiarbetet efter revolutionen 2011.

Fackliga organisationer: 

Efter flera försök som stoppats av den franska kolonialmakten bildades Union Générale Tunisienne du Travail, UGGT år 1946. UGGT som är landets enda centralorganisation har 517 000 medlemmar och är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS. Organisationen spelar en viktig roll i det tunisiska samhället och satsar mycket på medlemsutbildning och jämställdhet. UGTT är också en aktiv organisation i andra internationella fackliga samarbetsorganisationer:  Union Sindicale des Travailleurs Magrebiens Arabe (USTMA), för den västra arabvärlden, Confederation of Arab Trade Unions (ICATU) och Organization of African Trade Union Unity, OATUU, en från IFS fristående afrikansk facklig samarbetsorganisation.

2011 grundades i Tunis ett nätverk för kvinnliga fackföreningsaktivister i arabvärlden.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.