Trinidad och Tobago

Trinidad och Tobago har tack vare sin olje- och gasproduktion, en av de starkaste ekonomierna i Västindien. Befolkningen är en blandning av ättlingar till svarta slavar och indiska kontraktsarbetare. Trots landets goda ekonomi är arbetslösheten hög och de sociala skillnaderna stora.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.