Foto: GS-fackets presstjänstGS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö
2015-09-17

Tre frågor till Per-Olof Sjöö

GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö deltog i världsfacket ITUC:s klimatkonferens i Paris 14-15 september och berättar hur det gick.Jag tycker konferensen var riktigt inspirerande och en facklig kraftsamling inför det stora klimatmötet i Paris senare i år.

Vad var det viktigaste utfallet? 

Det viktigaste utfallet är att världsfacket samlats runt ett antal gemensamma krav. Klimatutmaningen är svår men inte alls omöjlig.

Från det fackliga perspektivet är det nog viktigast att driva fattigdomsbekämpning sida vid sida med klimatfrågorna. Vi kommer inte att kunna lösa klimatutmaningen med mindre än att jordens resurser fördelas mer rättvist. Samtidigt kommer omställningen till ett mer hållbart samhälle att innebära stora förändringar på arbetsmarknaden. Där har facket en mycket viktig uppgift i att se till att omställningen sker under schysta former och att löntagarnas intresse kan förstärkas i de nya jobb som växer fram.

Hur kan vi samarbeta med facken i syd för att påverka klimatförhandlingarna?

När det gäller det fackliga samarbetet i syd handlar det om den mer övergripande nivån där rika delar av världen måste ta ett större ansvar för konsekvenserna av klimatförändringarna. Nu drabbas redan fattiga delar av världen trots att man inte själva orsakat skadorna. Vi fick på konferensen vittnesmål både från Filippinerna och Dominikanska republiken om att skadorna redan är här.

Ökenutbredning och vattenbrist är andra konsekvenser som främst drabbar syd. Rent konkret måste vi i facket också fortsätta vårt enträgna arbete i att utveckla de fackliga strukturerna världen över. Det är bara så vi långsiktigt kan säkra en rättvis fördelning och en hållbar utveckling.

Vad tar du med dig hem till Sverige? 

Det som fastnade mest och som jag kommer att bära med mig var när Kumi Naidoo från Greenpece målade upp den utmaning som mänskligheten står inför. Han avslutade med att säga: "Oroa er inte för planeten. Det handlar inte om att rädda jorden. Den kommer att finnas kvar och återhämta sig efter att vi försvunnit. Det är ju framtiden för människan som står på spel".