Togo

Den franska kolonin Togo blev självständigt 1960. Efter några år grep Gnassingbé Eyadéma makten i en kupp och styrde landet i 40 år till sin död 2005. Den politiska situationen har sedan dess varit osäker. Ekonomin baseras på jordbruket med export av kaffe, kakao och bomull. Det finns flera fackliga centralorganisationer i landet. Kränkningar av de fackliga rättigheterna förekommer.

Fakta

Yta
56785 km2
Huvudstad
Lomé
Språk
franska (officiellt språk)
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182 (samtliga

Arbetsmarknad och ekonomi: 

De flesta togoleser försörjer sig på att odla för eget bruk. Många arbetar också i den informella sektorn av ekonomin. Kakao, kaffe och bomull exporteras. Inom industrisektorn är utvinningen av fosfat en viktig exportvara. Togo har beviljats skuldavskrivningar som inneburit att stora delar av statsskulden avskrivits. Ekonomin, inte minst turistnäringen har drabbats hårt av coronapandemin 2020. Efter hårt kritiserade val i februari 2020 har också det politiska och fackliga klimatet hårdnat.

Samtidigt som arbetslösheten är hög, särskilt bland ungdomar, råder det brist på utbildad arbetskraft inom vissa sektorer.

Det finns en lagstadgad minimilön men den är mycket låg och medför att många måste ha flera arbeten för att kunna klara familjens försörjning.  

2020 genomförde Togo tillsammans med Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Mali, Niger och Senegal en valutareform där CFA-francen bytte namn till Eco. Reformen innebär att Frankrikes inflytande i det västafrikanska valutasamarbetet elimineras.

Den fackliga situationen: 

Grundlagen ger befolkningen rätt att organisera sig fackligt; det gäller även i de ekonomiska frizonerna även om det finns få fackföreningar där och arbetsförhållandena ofta är svåra. Det förekommer att fackligt aktiva diskrimineras inom arbetslivet. Den fackliga situationen har försämrats det senaste året.

Barnarbete är ett problem, drygt en fjärdedel av alla barn mellan 5 och 14 år beräknas arbeta heltid inom jordbruk eller handel. Regeringen har satt en gräns på 18 år för att bli anställd i hemmen.  Även tvångsarbete förekommer.

Arbetsmarknadslagen ger rätt till kollektivavtalsförhandlingar och begränsad strejkrätt, men strejkrätten gäller t.ex. inte anställda i sjukvården. Strejker förekommer.

Världsfacket International Trade Union Confederation, ITUC har sitt regionala högkvarter i Lomé, liksom Lärarinternationalen Education International - EI:  och Internationalen för stats- och kommunalanställda, Public Services International - PSI:

Fackliga organisationer: 

Fram till 1991 fanns det endast en laglig centralorganisation, Confédération Nationale des Travailleurs du Togo (CNTT) var nära allierad med det styrande regeringspartiet. När Nationella Konferensen 1991 upphävde CNTTs särställning och frös organisationens tillgångar uppstod omedelbart en rad nya fackliga organisationer.  CNTT som idag är partipolitiskt obunden har 35 000 medlemmar.  

Det finns idag ytterligare tre organisationer som är anslutna till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC.

Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo (CSTT) som har 73 550 medlemmar och Union Nationale des Syndicats Indépendants du Togo (UNSIT) med  9 786 medlemmar, samt Union Genérale des Syndicats Libres  (UGSL) med 28 300 medlemmar.

Från mitten av 90-talet finns ett fackligt paraplyorgan, Intersyndicale, där alla centralorganisationer utom UNSIT, deltar.

Facken har förlorat en del medlemmar det senaste året på grund av den allmänt försämrade situationen för facken.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Togo har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner. Efterlevnaden är dock långt ifrån bra.  

Senast uppdaterad: 

December 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt