Göran Arrius, Therese Svanström, Lisa Bengtsson.
2021-08-27

Tillsammans för en rimligare värld

Global solidaritet är inget nytt – tvärtom. De svenska fackförbundens engagemang för klimaträttvisa, mänskliga rättigheter och demokrati är starkt, och ordförandena för de tre svenska centralorganisationerna är överens: Facken är nyckelspelare för en global, nödvändig förändring.

– Forskning och erfarenhet visar att starka fack är ett av de mest effektiva verktygen i fattigdomsbekämpning, säger LO:s andre vice ordförande Lisa Bengtsson och får medhåll:
– För en liten, exportberoende kunskapsnation som Sverige är det jätteviktigt att vi stödjer facklig verksamhet runt om i världen, säger Göran Arrius, ordförande för Saco, och fortsätter:
– Om alla arbetstagare hade haft schysta villkor, då skulle det inte gå att dumpa lönerna eller vara attraktivt att flytta tillverkning till länder med utbredd fattigdom.

Under det senaste året har pandemin och klimatkrisen gjort det ännu tydligare hur stora skillnaderna och djupa klyftorna verkligen är i världen.
– Här hemma har pandemin gett oss perspektiv och vi ska inte ta våra fackliga segrar för givna, säger Therese Svanström (bilden till höger), ordförande för TCO. Det är helt enkelt viktigt att gemensamt stötta och stärka de fackliga rättigheterna i en globaliserad värld. 

Allt fler fackliga projekt

Majoriteten av de svenska fackförbunden, 27 av 48, har tillsammans cirka 70 projekt i 80 länder, i samarbete med Union to Union och fackförbund i låg- och medelinkomstländer. Globalt samarbete är med andra ord en naturlig det av det fackliga engagemanget:
– Starka fackföreningar kan förhandla fram bättre villkor för arbetstagarna, påverka för trygga anställningar och säkrare arbetsmiljö utan trakasserier, vilket även gynnar näringslivet och samhället i stort, säger Göran Arrius.

Dessutom riskerar arbetsvillkoren i Sverige att påverkas och försämras om kollegor i andra länder jobbar under allt mer ojämlika förhållanden.
– När arbetare ställs mot arbetare i konkurrens mot varandra sätts vår solidaritet på prov och det vi vill ju inte, säger Lisa Bengtsson. 

Globalt samarbete inspirerar

I grunden handlar det globala fackliga arbetet om att organisera sig, hålla ihop och tillsammans kämpa för rättvisa, i en värld där demokratin är under hård press.
– Vi ser tydligt att fackliga perspektiv och styrka har en tendens att tryckas tillbaka i oroliga tider, säger Therese Svanström. Världsfacket ITUC:s årliga granskning Global Rights Index, där de värsta länderna för arbetstagarna listas, visar på en allvarlig utveckling. 

Fackens globala samarbete är vägen framåt, inte minst tack vare det ömsesidiga utbytet: 
– I Sverige har vi det väldigt bra, men jag kan ibland sakna den där fackliga glöden, säger Göran Arrius. Jag tror att många inte inser att bakom framgångar som reglerad arbetstid och semesterlagar ligger massor av medvetet, effektivt fackligt arbete.

Klimatkrisen ”sjukt orättvis” 

Över världen ökar också förståelsen för hur nödvändigt det är med anständiga arbeten för att övergången till en hållbar, fossilfri värld, en Just Transition, verkligen ska lyckas. 
– Vi klarar inte klimatomställningen om det uppstår nya klyftor i samhället, säger Therese Svanström.
– Dessutom slår klimatkrisen alltid hårdast mot dem som redan har det sämst, det är så sjukt orättvist, säger Lisa Bengtsson.

Union to Union gör nytta

Att Union to Union har en central roll i den svenska fackföreningsrörelsens utvecklingssamarbete är också självklart. 
– För att kunna hantera så pass svåra frågor måste vi ha en specialiserad organisation, säger Göran Arrius och de andra instämmer: 
– Union to Union behövs för att vi ska göra mesta möjliga nytta, säger Therese Svanström.
– Det är även väldigt bra att LO, TCO och Saco har en gemensam organisation, för bästa möjliga solidaritetsarbete med bästa möjliga resultat, säger Lisa Bengtsson.

Texten är skriven av Maja Aase. Porträttfotona som används i artikeln är tagna av Fredrik Sandin Carlson (Lisa), Eva Edsjö (Therese) och Knut Capra Pedersen (Göran).