Foto: JESHOOTS.COM /Unsplash
2019-02-06

Q&A: Till dig som tillfrågats att delta i Union to Unions studie om facklig utbildning

Union to Union utför just nu en studie om hur facken arbetar med internationella frågor i sina utbildningar. Om du har blivit tillfrågad om att delta så kanske du har frågor om vad det handlar om och varför du ska vara med. Därför har vi samlat några frågor och svar här. Om du har ytterligare frågor är det bara att höra av sig till kommunikationschef Maja Aase, maja.aase@uniontounion.org.

Facklig utbildning i internationella frågor, varför då?

Målet är att fler lär sig mer om hur facken jobbar för stärkt demokrati och schysta villkor på jobbet – över hela världen. Vi tror att lyfta de globala frågorna är en bra väg att gå: det lockar unga och gör medlemmarna stolta. Idag är kunskapen om det internationella fackliga arbetet begränsat till ett fåtal personer inom många förbund - om fler kan mer så sprids kunskapen.

Idag jobbar vi med utbildningar på flera sätt och erbjuder föreläsningar, workshops, filmer och material, allt kopplat till fackens globala arbete. Se mer här. Men vi tror alltså att vi kan göra det ännu bättre och vill nu tra reda på hur.

Vill du veta mer? Senare i vår berättar vi om resultatet av enkäten – och du är så klart inbjuden!

Varför gör Union to Union en studie?

Union to Union kommer 2019-2022 satsa på att utveckla vårt erbjudande till LO, TCO och Sacos fackförbund gällande utbildning i internationella fackliga frågor. Vi vill lägga våra resurser där det gör störst nytta och utforma vår verksamhet efter just era behov. Inför satsningen gör vi därför en studie med nulägesanalys, kartläggning av behov och möjlighet att samla in åsikter och idéer. Ditt svar är väldigt värdefullt för oss. Dina svar gör att vi förstår bättre hur du vill att vi ska jobba.

Varför frågar vi just dig?

Vi har kontaktat dig för att vi tror att du arbetar med utbildningar på något sätt. Som utbildningsansvarig i ditt förbund är du rätt person att fråga. Vi har i uppdrag av Sida att öka intresset för globala frågor bland förbundens medlemmar och vet att utbildning är en bra kanal. Om du inte jobbar med utbildning ber vi om ursäkt för att vi störde. Du får gärna meddela oss på maja.aase@uniontounion.org i så fall och skicka inbjudan vidare till rätt person.

Men vilka är Union to Union egentligen?

Union to Union är LO, TCO och Sacos gemensamma bistånds- och solidaritetsorganisation. Tidigare hette vi LO-TCO biståndsnämnd och vi har funnits i över 40 år. Svenska fackförbund samarbetar med oss och driver projekt för att stärka de fackliga rättigheterna i länder med utbredd fattigdom. Om ditt förbund är del av LO, TCO eller Saco är alltså denna studie relevant för dig. Läs mer om oss här.

Vad händer nu?

Arbetet utförs av konsulten Anna Hjorth samt Åsa Jaktlund, Enkätakuten. Utbildningsansvariga på 50 fackförbund får en enkät från Enkätakuten. Anna Hjorth gör djupintervjuer med utbildningsansvariga på LO, TCO och Saco, samt en handfull utvalda fackförbund. När studie och enkät är klara bjuder vi in till en spännande presentation av resultatet.

Tack för att du är med!

Redan idag jobbar Union to Union med utbildningar på flera sätt och erbjuder föreläsningar, workshops, filmer och material, allt kopplat till fackens globala arbete.

Läs mer om vårt utbildningskit här.