2009-09-15

Tearbetare misshandlade på Unileverfabrik

Trenden mot alltfler tillfälliga anställningar förs mot nya höjder i fattiga länder. På Lipton/Unilevers tefabrik i Khanewal i Pakistan är 22 personer fast anställda och 500 -700 får be om sitt arbete på nytt varje dag, som daglönare.

Systemet med daglönare är mycket lönsamt för Lipton och Unilever, som kommer undan sitt ansvar för sin personal. De fast anställda har kollektivavtal, betald semester och sjukledighet och övertidsersättning. De tillfälligt anställda har inget av detta. Dessutom betalas de med 6000 rupies i månaden vilket är en tredjedel av de fast anställdas lön. I augusti sparkades till exempel daglönarna Zafar Iqbal och Abdul Hameed, som varit på fabriken i 30 år, utan någon pension eller annan ersättning.

Systemet är också mycket lönsamt för de bemanningsföretag som hyr ut den billiga arbetskraften till Unilever och nu tar de till våld mot den aktionsgrupp som kräver fast anställning och likvärdiga villkor för daglönarna. Bemanningsföretaget anställde egna släktingar för att bekämpa aktionsgruppen och nu vårdas en av gruppens medlemmar, Abdul Aziz, på sjukhus för skallskador på grund misshandel han utsatts för av ägarnas släktingar. Ytterligare två medlemmar i aktionsgruppen har misshandlats, rapporterar livsmedelsarbetarnas globala branschfack IUL. Det är IUL:s åsikt att det direkta ansvaret för våldsamheterna på Liptons tefabrik i Khanewal är Unilevers, skriver IUL på sin hemsida.

I en annan Unileverfabrik, i Rahim Yar Khan i Pakistan har däremot IUL lyckats förhandla fram fasta anställningar för daglönare. Inom OECD finns etiska riktlinjer för multinationella företag. Med dem som grund förhandlade IUL genom den brittiska kontaktpunkten för OECD och fick rätt mot företaget. En betydande facklig seger, menar det globala branschfacket IUL.

De multinationella företagen är känsliga för påtryckningar eftersom de vill vårda sitt varumärke, men den möjligheten försvinner när Unilever nu alltmer lämnar sitt direkta ägande av fabriker i Pakistan. Liptons tefabrik i Khanewal är den sista fabriken i egen regi i landet och där misshandlas alltså protesterande arbetare. 

”Arbetarna kommer att vidta en rad nationella och lokala åtgärder och behöver därför omedelbart
ditt stöd", skriver IUL.