Tchad

Tchad blev självständigt från Frankrike 1960. Politisk oro med flera militärkupper har präglat landet som trots förekomster av olja och flera mineraler är ett av jordens fattigaste. Facken kan arbeta relativt fritt.

Fakta

Statsskick
Republik, enhetsstat
Yta
1 284 000 km²
Huvudstad
N’Djamena 1,2 milj. inv.
Religion
Islam, kristendom, afrikanska traditionella religioner
Invånare
14,5 miljoner
BNP/Invånare
2176 US dollar
Språk
Franska och arabiska officiella språk
UNDP/HDI
Ranking: 185, värde: 0,392
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182.

Arbetsmarknad: 

Landets geografiska läge, brist på infrastruktur och politisk oro hämmar den ekonomiska utvecklingen. Ekonomin domineras av jordbruk och boskapsskötsel. Bomull är en viktig exportvara. Tchad drabbas dock ofta av torka och gräshoppsinvasion.

Svårigheter med finansieringen har gjort att utvinningen av olja har försenats avsevärt. Regeringen har beviljats lån av Världsbanken för att prospektera oljan, men misskött ekonomin. 2015 beviljade IMF Chad, som ett av jordens fattigaste länder, viss skuldavskrivning.

Tillsammans med Burkina Faso, Mauretanien, Mali och Niger bildade Tchad en ekonomisk samarbetsorganisation som fick namnet G5 Sahel 2014. 

Den fackliga situationen: 

1996 antogs en arbetsmarknadslag där begränsningarna för att bilda fackföreningar togs bort. De fackliga rättigheterna kränks ofta.

Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS har uppmanat regeringen att kontrollera de multinationella (olje)bolagen i landet bättre och se till att fördela oljeinkomsterna rättvist. 2014 drog regeringen in licensen för ett stort kinesiskt oljebolag för allvarliga miljöbrott. 2016 genomförde UST en omfattande strejk bland offentliganställda p.g.a. försenade löneutbetalningar. Efter strejken skärptes lagen och strejkrätten för offentliganställda inskränktes.  Liksom i många andra afrikanska länder växer den informella sektorn dramatiskt och facket försöker organisera kooperativ. Barnarbete är utbrett.

Fackliga organisationer: 

Union des Syndicats du Tchad, UST med 55 300 medlemmar bröts sig 1990 loss från det nära samarbetet med stat och parti. UST har 18 medlemsförbund.

Det finns idag ytterligare en centralorganisation Confédération Libre des Travailleurs du Tchad, CLTT med 42 000 medlemmar. Båda organisationerna är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen IFS

Senast uppdaterad: 

- FN-systemets hemsidor
- IFS information på www.ituc-csi.org
- Information i artiklar via www.labourstart.org/africa
-Utrikespolitiska institutets landguide: www.landguiden.se

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.